Ana Sayfa ÇEVRE 11 Ağustos 2022

Orman Mühendisleri Odası’ndan İBB’nin Çırağan’da kestiği ağaçlar hakkında açıklama yapıldı

Orman Mühendisleri Odasınca İBB tarafından Çırağan’da kesilen ağaçlar hakkında açıklama yapıldı. İBB’nin henüz kurumamış ağaçları da kurutmak için çalıştığı, çınar ağaçlarını bilinçli olarak kuruttuğu öne sürüldü.

TMMOB Orman Mühendisleri Odasınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çırağan’da kesilen 112 çınar ağacı hakkında açıklama yapıldı. TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İBB’nin teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirdiğini, kurtarılabilecek seviyede olup olmadığına bakılmaksızın ağaçların kesildiğini söyledi. Ağaçlar kesilirken orman idaresinden herhangi bir izin alınmadığını da vurgulayan Türkyılmaz, İBB’nin henüz kurumamış ağaçları da devrilme, hastalık gibi gerekçelerle kurutmak için çalıştığını söyleyerek çınar ağaçlarının bilinçli olarak kurutulduğunu öne sürdü.

“Ağaçların kesimi aceleye getirildi, bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamış”

İBB’nin bu ağaçları keserken teknik ve bilimsel verileri dikkate almadığını söyleyen Hasan Türkyılmaz, “İBB yönetimi, son iki yıl içerisinde Çırağan Caddesinde kesilen 112 Adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada, ağaçların kansere yakalandığı ve devrilme riskine karşı kesildiği belirtilmiştir. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır. Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği iddia edilen 112 adet çınar ağacının kesimi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edilemeyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve değerlendirme yapılmamıştır. Bu tür çalışmalarda mutlaka konunun uzmanlarından destek alınması gerektiğini dikkatlerinize sunuyoruz” dedi.

“AĞAÇLAR KESİLİRKEN GÖSTERİLEN HASSASİYET TEDAVİLERİNDE GÖSTERİLMEDİ”

Söz konusu ağaçlarla ilgili olarak Orman Mühendisleri Odasının oluşturmuş olduğu Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında konuşan Hasan Türkyılmaz, “Konusunda uzman, 2 profesör, 1 doktor, 2 uygulamadan gelen uzman olmak üzere toplam 5 Orman Mühendisinden oluşturulan komisyonca hazırlanan raporda; Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin, hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlıkların yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden bir olarak karşımıza çıkmıştır. Söz konusu alanda yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı olarak çınar ağacının ekolojik ve botaniksel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan raporumuzda çınar ağacında görülen hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bulaşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı olarak ortaya konmuştur” diye konuştu.

“ÇINARLARI KURUTMAK İÇİN BİLİNÇLİ BİR OPERASYON”

Çeşitli gerekçeler gösterilerek ağaçların bilinçli olarak kurutulduğunu belirten Türkyılmaz, “Bu rapor da göstermektedir ki İstanbul Çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çınarların kesim sürecinde ilgili orman idaresinden izin alınmadığı gibi karantina tedbirleri de uygulanmamış, hastalık bahanesi ile kesilen çınarların yerine toprak sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar fidanları dikilmiştir. Çok önemli doğal ve kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik taşıyan çınar ağaçları raporda açıklanmış hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kurumaya devam etmektedir. Orman Mühendisleri Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim Kurulu alt komisyon raporu verileri ışığında; Çınar ağaçlarımıza ar olan hastalıklara karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bakım çalışmalarının bir plan dahilinde uzman ekip gözetiminde geç kalınmadan periyodik olarak yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Aksi takdirde çok sayıda çınar ağacının kuruyacağı aşikardır. Kuruduğu için kestik diyecekler. Sen bu çalışmayı yaparsan ve kökleri ortaya çıkartırsan tabii ki kuruyacaktır. Ağaçların can damarı toprakla irtibatıdır. Keserseniz bir süre sonra kurur. Dolayısıyla bizde bunun çınarları kurutmak için bilinçli bir operasyon olduğu kanaati oluştu” ifadelerini kullandı.

selyus