Ana Sayfa TÜRKİYE EKONOMİSİ 5 Eylül 2017

Şehir Hatları, kalitesini belgelendirdi…

Türkiye’nin köklü kurumlarından Şehir Hatları, sürekli kendisini yenileyerek vizyonunu hep güncel tutmasını bildi. Toplu taşımacılığın deniz üzerindeki bir numarası olan Şehir Hatları, yönetim modeli ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Sistemi belgelendirilmesi için çalışmalara başladı.4

SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN ŞEHİR HATLARI A.Ş.’NİN KALİTE YOLCULUĞU

Şehir Hatları şirketinin kalite yolculuğu,

165 yıllık tarihinde misyonu ve vizyonu doğrultusunda sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen Şehir Hatları şirketi, Stratejik Planlama, Süreç Yönetimi ve Proje Yönetiminden oluşan Pruva Yönetim Modelini kurdu.

Kurulan bu yönetim modeli ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Sistemi belgelendirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

Bu çalışmalar sonucunda Şehir Hatları A.Ş. 19.06.2017 tarihinde denetim sonucunda belgelendirme kuruluşu olan Sistem Belgelendirme tarafından Kalite Yönetim sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelendirilmesine hak kazanmıştır.

ŞEHİR HATLARI’NIN TARİHİ GEÇMİŞİ

Şehir Hatları İdaresi 19. yüzyılın ortalarından bugüne yaklaşık 165 yıllık bir deneyimi temsil eder. Bu deneyimin 1940’ ların ortalarına kadar üç ayrı işletmeden beslendiği söylenebilir. Bunu 19. yüzyılın ortalarından 1940’ ların ortasına gelinceye kadar Boğaz, Marmara ve Haliç hatlarında birbirinden bağımsız işletmeler tarafından vapurlarla yolcu taşımacılığının yapılmış olmasından hareketle ileri sürmek mümkündür.

Bu işletmelerin kısaca tarihsel seyirlerden bakılacak olursa; 1844’ te Bahriye Nezaretine bağlı olarak Hazine-i Hassa Vapurları İdaresinin, İstanbul, İzmit, Gemlik ve Tekirdağ iskelelerinin yanı sıra İstanbul’da Sirkeci–Adalar, Sirkeci–Pendik, Sirkeci–Yeşilköy arasında vapur işletmeye başlayarak Marmara hattının temellerinin atıldığı görülür.

Bu işletme 1862’ de Fevaid-i Osmaniye İdaresi, 1871’ de İdare-i Aziziye İdaresi, 1878’ de İdare-i Mahsusa, 1910’ da Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’ne dönüştü. 1933’ te anılan işletme çatısı altında; Adalar, Anadolu Yakası iskeleleri ve Yalova hattında yani Marmara hattında faaliyet gösteren AKAY İdaresi kuruldu. Bu idare ise 1937’ de kurulan Devlet Deniz Yolları İşletme Umum Müdürlüğü çatısı altında yer alan Şehir Hatları İşletmesine dönüştü.

Vapurların 1858’ den beri işlediği Haliç hattında kurulu bulunan Haliç Vapurları Şirketinin 1941’ de ve Boğaz hattında vapur işletmek üzere 1851’ de kurulmuş olan Şirket-i Hayriye’nin 1945’ te kamulaştırılarak bütün haklarının Şehir Hatlarına devri ile İstanbul sularında vapur taşımacılığı tek çatı altına toplanmış oldu, 1945’ ten itibaren Boğaz, Marmara ve Haliç hatlarında vapur taşıma işini tek başına üstlenmiş bir hale gelen Şehir Hatları İşletmesi 1952’ de kurulan Denizcilik Bankası yerine 1983’ te kurulan Türkiye Denizcilik Kurumu ve 1948’ te kurulan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdü.

2005 Yılında TDİ bünyesindeki Şehir Hatları İşletmesi, Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ ne devri, Şehir Hatlarında  yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Tasarımını İstanbulluların halk oylaması ile seçtiği 5 yeni yolcu vapuru, yeni nesil modern araba vapurları ve panoramik görüş açısına sahip 3 yeni Haliç vapuru inşa edildi ve hizmete alındı. Aynı dönemde, eski nesil yolcu vapurları ile tarihi önem ve değere sahip vapur iskelelerinin restorasyonu gerçekleştirildi ve bazı iskeleler yeniden inşa edildi.

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş.; İstanbul’ un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2010 yılında kuruldu. Şehir Hatları A.Ş. İstanbul Boğazı, Adalar ve Haliç’ te toplu taşıma hizmeti yanı sıra taşımacılık ile ilgili tamamlayıcı hizmetler de veriyor.

Şehir Hatları İstanbul’ da toplu deniz taşımacılığı hizmeti sunarak ulaşımda alternatif oluşturan, kültürel mirasımızın simgelerinden vapur, tersane ve iskelelere sahip çıkan modern, marka değeri güçlü, kurumsal itibarı yüksek, kent içi deniz ulaşımında tercih edilen lider bir kuruluştur.

selyus