Ana Sayfa HUKUK 7 Ocak 2020

Seri Muhakeme Bürosu, dosya kabulüne başladı

Yargılamanın kısa sürede bitirilmesi amacıyla 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Seri Muhakeme Usulü kapsamında Anadolu Adliyesi’nde kurulan Seri Muhakeme Bürosu, dosya kabulüne başladı. Konuya ilişkin konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, 13 ayrı suçun uygulama kapsamında kaldığını söyleyerek, şüphelinin teklifi kabul etmesi durumunda cezasının yarı oranda düşürüleceğini açıkladı.

Yargılamanın kısa sürede bitirilmesi amacıyla hukuk sistemine dahil edilen ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan seri muhakeme usulü kapsamında Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda kurulan Seri Muhakeme Bürosu dosya kabulüne başladı. 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma bürosunda, dosyalar incelemeye alındı.

“DOSYALARIN KABULÜNE BAŞLADIK”

Seri Muhakeme Bürosu’ndan sorumlu Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, “Seri Yargılama Usulü, Ceza Muhakemesi Kanunu’muza getirilen alternatif bir soruşturma ve kovuşturma usulüdür. Bu konuda 31.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede kabul edilen yasamızın uygulamasıyla ilgili bir yönetmelik çıktı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün bundan önce çıkan bir genelgesi var. Bu genelgede Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde yeteri kadar Cumhuriyet savcısının görev yapacağı Seri Muhakeme Usulü bürolarının kurulacağından bahsedilmişti. Biz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu büroları kurduk. Ve Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle de dosyaların kabulüne ve bu yöndeki suçlarla yapılacak soruşturmalarla alakalı çalışmalarımıza başladık” dedi.

“13 SUÇ, ‘SERİ MUHAKEME USULÜ’ KAPSAMINDA”

13 ayrı suçun Seri Muhakeme Usulü Kanunun soruşturma usulü içerisinde düzenlenmiş suçlar olduğunu belirten Akçadırcı, “’parada sahtecilik’, ‘gürültüye sebebiyet verme’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, ‘Hakkı olmaya yere tecavüz’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak’, ‘başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması’ Bu suçlar yasa kapsamındadır” diye konuştu.

“ŞÜPHELİ TEKLİFİ KABUL EDERSE CEZASI YARI ORANINDA DÜŞECEK”

Akçadırcı, “Cumhuriyet Savcısı öncelikle yeterli şüphe olup olmadığına bakacak. Ardından kamu davasının ertelenmesi konusunun bu suç tiplerine uygulanıp uygulanmadığını değerlendirecek. Cumhuriyet Savcısı, şüpheliyi çağıracak. Kendisine isnat edilen suç hakkında bilgi verecek. Şüpheli seri yargılama usulü hakkında bilgilendirilecek. Şüpheliye bunu kabul ettiği takdirde nasıl bir sonuçla karşılaşacağı açık bir şekilde izah edilecek. Şüpheli açık bir şekilde avukatı huzurunda seri yargılama teklifini kabul ettiği zaman mahkemeye talepname oluşturuyoruz. Bizim adliyemizde 3 tane mahkeme seri mahkeme usulünde görevlendirildi. Mahkemeye talepname göndereceğiz. Gönderirken de temel cezayı belirleyeceğiz. Yani cezanın alt ve üst sınırları içerisinde bir ceza belirleyeceğiz ve onu yarı oranında indireceğiz. Yani mahkemenin vereceği hükmün açık bir şekilde talepnamede yazılması gerekiyor. Ve aynı gün şüphelinin görevlendirilen mahkemeye hazır edilmesi gerekir” diyerek mahkemenin aynı gün, bu talepnameyle ilgili karar vermek zorunda olduğunu belirtti.

“ŞÜPHELİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Şüphelinin, mahkemeye çıkması durumunda ceza alacağını kaydeden Akçadırcı, “Şimdi alacağı ceza, peşin kabul ederse yarı oranında indirilecek. Kendi iradesiyle kabul ederse. Ama yargılama devam ettiği zaman yargılama neticesinde alacağı cezada aynı koşullar oluşmayabilir. Şüphelilerin çok iyi bilgilendirilmesini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kişi hakkında yeterli şüphe olan suçla ilgili neyle karşılaşacağını mutlaka bilmeli. Bu sürecin sonunda hakkında hangi hükmün kurulacağını bilmeli. O yüzden bilgilendirmeyi çok iyi yapmamız lazım” dedi.

“USUL YASASININ AMACI, MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK”

Hüküm kuruluncaya kadar şüphelinin bu uygulamadan vazgeçebileceğini belirten Akçadırcı, “Hüküm kurulduktan sonra ‘ben bu yöntemden vazgeçtim’ diyemez. Ama hüküm kuruluncaya kadar vazgeçebilir. Usul yasasının temel amacı, süreleri çok kısa bir şekilde tutarak bir an önce mahkemelerin iş yükünü azaltmak, yargılamayı seri hale getirmek, adalet dediğimiz o kavramı uygun bir şekilde yerine getirmek. Bu sürenin çok kısa olacağını belirtmek istiyorum. Makul süreyi aşmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“ADİL YARGILAMA SİSTEMİNE ETKİ EDECEK”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Seri Muhakeme Bürosu’nda 5 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirten Akçadırcı, “Arkadaşlarımız yöntemi, sistemi gayet iyi biliyorlar. Uzlaştırma dediğimiz sistem bizim adliyemizde çok iyi uygulanan bir sistem. Ve yargılama sistemimize büyük katkılar sağladı. Seri Yargılama Usulü de aynı kapsamında değerlendirilecek bir usuldür. Bu da en az uzlaştırma gibi sistemimizi belli ölçüde rahatlatacaktır. Kısa bir yargılamadır, mahkemelerin iş yükünü azaltacaktır. Çalışma sistemi itibariyle bakıldığında savcılarımızın daha rahat, daha hızlı bir şekilde çalışmasına sebebiyet verecektir. Adil yargılama dediğimiz sisteme direkt etki eden bir müessese olduğunu düşünüyorum” dedi.

selyus