Ana Sayfa İÇ POLİTİKA, TÜRKİYE EKONOMİSİ 10 Ekim 2023

Gelecek Partisi şeker pancarı alım fiyatlarını meclise taşıdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil 1855 lira olduğunu ifade etmesi, son günlerde ciddi sorunlarla boğuşan çiftçiler tarafından hayal kırıklığı ile karşılandı. Şeker pancarı üreticileri yaşanan hayat pahalılığı, yakıt fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar ve enflasyon yüzünden zaten zor durumda olduklarını ifade ederek verilen şeker pancarı alım fiyatına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Şeker pancarı üreticilerinin seslerini Mecliste duyurmak adına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması üzerine TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi.

ÜRETİCİNİN ALIM FİYATLARI NOKTASINDAKİ BEKLENTİSİ ASGARİ 2500 TL’DİR

İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şahin verdiği soru önergesinde, şeker pancarı üreticisinin, çiftçilerimizin alım fiyatları noktasındaki beklentisi asgari 2500 TL’dir diyerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya çağrı yaptı.

İşte İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şahin’in Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’nın cevaplaması üzerine TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesi:

“Şeker, insan beslenmesinde kalori kaynağı ve vücudun işlevsel faaliyetleri için gerekli temel besin maddesidir. Dünyada stratejik öneme sahip olan şeker pancarı üretimi, Türkiye’de tarıma dayalı sanayi üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Şeker pancarı, önemli bir besin kaynağı olan şeker başta olmak üzere melas, alkol, maya, biyoetanol gibi birçok ürünün ham maddesini oluşturmaktadır. Gıda ve Tarım Örgütü’nün (Food and Agriculture Organization, FAO) 2017 raporuna göre Türkiye, iklim koşulları dolayısıyla yalnızca şeker pancarından üretim yapan ülkeler arasındadır. Dünyada 55 ülkede şeker pancarı üretilmekte olup Türkiye yüzde 6.2’lik pay ile Rusya, Fransa, Almanya ve ABD’nin ardından 5’inci sırada yer almaktadır. Türkiye’de çiftçilere modern tarımın öğretilmesinde, yan ürünleriyle hayvancılığın gelişmesinde önemli rol oynayan şeker pancarı tarımı, şeker fabrikasının esas ham maddesini üretmektedir.

4634 numaralı Şeker Kanunu’nun 1’inci maddesi; “Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir.” İfadelerini taşımaktadır. Mezkur Kanunun 5’inci maddesi ise “Şeker pancarı fiyatları her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” Şeklinde belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI’nın 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil 1855 lira olduğunu ifade etmesi, son günlerde yaşadığımız enflasyon ve hayat pahalılığını da göz önünde bulundurduğumuzda şeker pancarı üreticileri tarafından hayal kırıklığı ile karşılanmıştır. Üreticinin alım fiyatları noktasındaki beklentisi asgari 2500 TL’dir.

Bu vesileyle;

  1. 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil Tarım ve Orman Bakanlığınca paylaşılan alım fiyatının günümüz hayat şartlarını da göz önünde bulundurduğumuzda revize edilmesi mümkün müdür?
  2. Şeker pancarı üreticilerine devlet tarafından ne gibi sübvansiyonlar sağlanmaktadır ve sağlanıyorsa sübvansiyonların miktarı ne kadardır?
  3. Ülkemizde bir yıl içerisinde üretilen ve tüketilen Şeker pancarı miktardı kaç tondur?”

selyus