Ana Sayfa YEREL YÖNETİMLER 19 Eylül 2019

Bağcılar Belediyesi, doğaya katkı sağlamaya kararlı

Bağcılar Belediyesi, PTT ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarını kullanarak, kağıt kullanımının önüne geçip doğaya katkı sağlamayı hedefliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesiyle (BKMYBSP) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yönelik e-Fatura, e-Tahsilat, e- Teminat ve e-Belge gibi mali yönetim uygulamalarının yerel yönetimlere uygulanması kapsamında Bağcılar Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi.
Bağcılar Belediyesi ile PTT A.Ş arasında e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter hizmetleri ile ilgili iş birliği protokolü kapsamında, ilk defa bir yerel yönetim e-fatura uygulamasına geçiş yaptı. Projeyle kâğıda dayalı süreçlerin ortaya çıkardığı zorlukların ortadan kaldırılması, harcama yönetim sistemi süreçlerinde kontrol düzeyinin arttırılması, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında izlenen yolla yapılacak harcamaların tamamının elektronik ortamda takip edilebilirliği, raporlanması, tasarruf ve mali işlemlerin daha hızlı yerine getirilmesi, e-dönüşüm sürecinin hızlanması amaçlanıyor.
Elektronik faturaların güvenli ve hatasız dolaşımı sağlanıyor
Başta e-Devlet kapısı hizmetleri olmak üzere, e-imza, mobil-imza, e-yazışma, e-arşiv ve KEP gibi önemli uygulamalarının yanında e-fatura, e-arşiv fatura, e- defter hizmetlerini sistemine entegre eden Bağcılar Belediyesi, bu çalışmayla birlikte elektronik ortamda oluşturulan faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşımını sağlıyor. Tedarikçiler tarafından düzenlenecek olan e-faturalar doğrudan belediyenin sistemine ulaşacağından, faturaların kaybolması, geç gelmesi gibi sıkıntılar ortadan kalkarken; zaman ve işgücü israfının önüne geçiliyor ve kağıt kullanımının da ortadan kalkmasıyla doğaya katkı sağlanıyor.

selyus