Ana Sayfa YAŞAM 17 Kasım 2018

Beykozlu Amasyalıların istişare buluşması

Beykozlu Amasyalılar, dernek faaliyetleri ve ileriki tarihlerdeki organizasyonlarını görüşmek üzere 3. kez buluştu. Elması, Ferhat ile Şirin’iyle de ünlü olan Amasya, Türkiye genelinde çok göç vermese de Beykoz başta olmak üzere İstanbul’da etkililer.

Beykoz’un deneyimli siyaset adamı, Amasyalıların Kanaat Önderi, Zafer Aslan, hemşerileriyle bir araya gelerek Kurucu Başkanı olduğu Beykoz Asyalılar Derneği üzerine istişarelerde bulundu. 

Beykoz’da yaşayan Amasyalılar uzun zamandır yapılan istişareler sonucunda kendi örf adet kültürlerini Beykozlu hemşerileriyle paylaşma adına dernekleşmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir araya geldiler.

Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimler üzerindeki etkinliği, o ülkeleri daha çağdaş ve demokratik hale getirmekte olduğunu belirten Beykoz Amasyalılar Dernek Kurucu Başkanı Zafer Aslan, “Bu nedenle STK’lar demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın odak noktasında yer almalıdır.

Dernekler, hemşeri ilişkileriyle toplumu bir araya getirerek sosyal faaliyetlerde ve etkinliklerde bulunması gerekmektedir ve dernekler güç dengesini oluşturması gerekiyor. Bu gücünü de üyelerinden almaktadır. Derneklerin dışa karşı kendi aralarında dayanışma ve uzlaşma yapması gerekiyor. Başka şekilde üyesinin ve yöresinin hak ve menfaatini koruması mümkün değildir.

Tüm vatandaşların demokrasi içinde şiddete başvurmadan din, dil, ırk, ideoloji, mezhep ve bölgesel kimlikler açısından ayrıma tabi tutulmaksızın bir arada yaşama iradelerini güçlendirilmelidir” dedi.

“OSMANLI TARİHİNE YÖN VEREN BİR ÇOK ŞEHZADENİN AMASYA’DA YETİŞTİ”

Amasya, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde önemli olan bir antlaşmaya da tarihi mekan olmuştur. 1555 yılı Nisan ayı sonunda yapılmış olan ve tarihte Amasya Antlaşması olarak bilinen bu antlaşma İran-Safevî Hanedanıyla yapılmış ilk ve önemli antlaşmalardan biridir. Bu sırada Kanunî Sultan Süleyman Amasya’da ikamet etmektedir. Osmanlı tarihine yön veren bir çok şehzadenin Amasya’da yetişerek görev yapmış olması nedeniyledir ki, Amasya Osmanlı tarihinde “Şehzadeler Şehri” olarak tanınmıştır. Bu şehzadeler arasında; Çelebi Sultan Mehmet, II. Murat, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid gibi sonradan padişah olanlar da vardır. Ayrıca, Amasya’da görev yapmış ve burada ölmüş bazı şehzadeler de bilinmektedir.

selyus