Ana Sayfa TÜRKİYE EKONOMİSİ 29 Aralık 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan gaz alım fiyatı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), “Birim gaz alım fiyatı toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatı olup, kanun gereği toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe oluşmaktadır ve bu fiyata kurumumuzun herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir” ifadelerine yer verdi.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz perakende satış fiyatının sistem kullanım bedeli ve birim gaz alım fiyatı bileşenlerinden oluştuğu hatırlatılarak, “Birim gaz alım fiyatı toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatı olup, kanun gereği toptan satış fiyatları taraflar arasında serbestçe oluşmaktadır ve bu fiyata Kurumumuzun herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.

Sistem kullanım bedeli olarak tanımlanan dağıtım bedeli ise belirlenmiş faaliyet alanlarında şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti yürüten doğal gaz dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım ve işletmesi çerçevesinde sundukları dağıtım hizmeti karşılığında aldıkları bedeldir ve Kurumumuz tarafından belirlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sistem kullanım bedellerinin 22 Haziran 2017 tarihli 7139 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları” çerçevesinde gerekli analizler yapılarak hesaplandığı aktarılan açıklamada, “İlgili dağıtım şirketinin gerçekleşen ve gerçekleştireceği yatırımları, şebeke genişlemeleri, şebeke işletmeciliğine ilişkin maliyetleri, dağıtacağı enerji miktarı – yani bölge içi gaz tüketimi – gibi unsurlar her dağıtım bölgesinde farklılık göstermektedir. Bu sebeple, her dağıtım bölgesinin bedeli birbirinden farklı olabilmektedir. Dağıtım şirketler tarafından sunulan veriler ışığında ülke genelinde farklı bölgelerde hizmet sunan her bir dağıtım şirketi için beş yıllık tarife uygulama dönemi bazında sistem kullanım bedeli belirlenmekte ve bu bedeller Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 2022-2026 uygulama dönemi için de Kurumumuz tarafından tarifesi belirlenmesi gereken 71 ilde faaliyette bulunan 64 farklı dağıtım şirketinin sistem kullanım bedelleri belirlenmiş olup bu bedeller ilgili dağıtım şirketlerinin resmi internet sayfalarından abonelerine duyurulmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Mustafa Cenik / İHA

selyus