Ana Sayfa İÇ POLİTİKA 26 Mart 2023

Doğu ve Güneydoğu Anadoluların öncü ismi olan Abdülbeşir Ceylan, milletin vekili olma yolunda ilk adımını attı

İSTANBUL TAKİPTE HABER SİTESİ ÖZEL HABER

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Abdülbeşir Ceylan, milletin vekili olmak için müracaat ederek aday adaylık sürecini başlattı.

Doğu ve Güney Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu Başkanı, Türkiye Sivil Toplum Kuruşları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı olan Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yükünü hafifletmek için yakın çalışma arkadaşı olmaya karar verdi ve AK Parti İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı oldu.

ABDÜLBEŞİR CEYLAN KİMDİR?

Yardımcı Doçent Doktor Abdülbeşir Ceylan, 1972 yılında Bitlis’te doğdu. İlk, orta ve liseyi memleketinde tamamlayan Ceylan, lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, yüksek lisansını Beykent Üniversitesi, doktorasını Maltepe Üniversitesi’nde yaptı.

  1. Akademik Unvanlar

Marmara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Atatürk İlke ve İnkılapları Programı Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi – 2009 – 2010

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanlığı   2013-2017

6.1. Yüksek Lisans Tezi

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi (Sağlık Turizmi ve  Türk Ekonomi Üzerindeki etkisi )

6.2. Doktora Tezi

Sağlık İletişimi (Ulusal Kanallardaki Sağlık Programlarının Ev Hanımları Üzerindeki Etkisi )

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler.

Eyel, C. Ş. ve Ceylan, A. B. (2019). Başarı Güdüsünün Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: İstanbul’daki Vakıf Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar içinde, B. Okur, G. B. Dayanç-Kıyat ve E. Ateşok (Eds.), ss. 435-448. Ankara: Berikan Yayınevi.

Ceylan, A. B. ve Eyel, C. Ş. (2019). Ev Hanımlarının Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları: Üsküdar Örneği, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar içinde, B. Okur, G. B. Dayanç-Kıyat ve E. Ateşok (Eds.), ss. 45-58. Ankara: Berikan Yayınevi.

7.2. Sertifikalar.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu: Siyaset okulu

Bahçeşehir Üniveristesi Yerel Yönetimler Okulu.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu: Global Liderlik Formu.

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu: American  Studies  Programı

Bahçeşehir Üniveristesi Diplomat okulu.

Avrupa Birliği. TÜRKİYE Üreme Sağlığı Projesi Danışman Eğitim Katılım Belgesi.

7.3. Seminer ve Konferanslar.

Uluslararası Sağlık Turizmi Alanındaki Gelişmeler. George Washington University, Washington, ABD,

Sağlık Turizminde Strateji Geliştirme Harward University, Boston, ABD

Dünyada Kanser Ted. İz. Son Tek: (Proton Therapy). Rienecker Institute for Oncology. Münih, Almanya,

UluslarArası Tıp Fuarı. Sağlık Alanında Gelişen Son Teknoloji İzleme Komite Çalıştayı. Düseldorf.

2009 Bitlis’te Tarih ve Yaşamak Konulu Konferans Konuşmacı, 27.06.2009 İSTANBUL.

2009 PANEL: 1. Oturum Başkanı, AB Projeleri Hazırlama Eğitimi Danışma Toplantısı 06.08.2009 BİTLİS.

2009 PANEL: 2. Oturum Başkanı, Küresel Krizin Bitlis’teki Yansımaları 08.08.2009 BİTLİS.

2009 Bitlis Kalesinde Tarihi Yerlerin Korunması Konulu Konuşmacı 08.08.2009 BİTLİS.

2010 Bitlis Tatvan kültür merkezi Kadın ve Girişimcilik Konulu Panel de konuşmacı. 23 Kasım.

2011 Aydın Üniversitesi Sağlık Turizmi Alanındaki Son gelişmeler panel de moderatör 12 Ekim.

2012 Tunus, Mağrip Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Sosyal ve Ekonomik Yansımaları panelinde konuşmacı. 11 Mart.

2013 Bakü, Türk sağlık sisteminin üstünlükleri ve Sağlık Turizmi Panel Konuşmacı 29 Mayıs

2014 Erbil, Kuzey Irak Bölgesi ile Türkiye arasındaki Sağlık Koordinasyon toplantısında konuşmacı. 15 Haziran.

2017 Özel Çağıner Hastanesi Personel Hizmet içi Eğitimi Konuşmacı Sağlık iletişimi

2018 Antalya Türk Arap İş konseyi (İslam Dünyasında Ortaklık ve Kalkınma) Panelde konuşmacı 22 Mart

2019 14-19 Şubat 4.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, konuşmacı.

2019 06-09 1’inci Uluslararası sağlık kuruluşlarında İş sağlığı ve güvenliği kongresi Sağlık Sektöründe Şiddet Koruyucu önlemler ve medyada görünürlüğü, konuşmacı.

2019 11-14 Aralık 4.uluslararsı sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi Sağlık Hizmetleri Yönetimi Çerçevesinde e-Sağlık Uygulaması ve e-Sağlık Okuryazarlığının Sağlık İletişimi Kapsamında Değerlendirilmesi.

2022 27 Aralık Yalova Üniversitesi İletişim Zirvesinde Sağlık Turizminin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi, konuşmacı 2023 6 Ocak Topkapı Üniversitesi Sağlık iletişim konulu konuşmacı.

PROJELER:

1- AB Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı (Dört Mevsim Turizmle İstihdam Projesi) İş-Kur ortak proje.

2- AB Kadın İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı (Ulusal kalkınmanın Yolu Yerelden, yerel kalkınmanın yolu ise kadın elinden geçer.)

3- Türkiye’deki Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminin Ekonomik Yönü.

4- Bitlis İli Sanayi Odası, Sanayi Envanterinin Çıkarılması.

6- UNESCO Destekli, Bitlis ‘teki İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Tarihi ve Kültürel Çevre Farkındalığının Geliştirilmesi.

7- İstanbul’da Yaşayan Bitlisliler için Kent Kültürü ve kentlilik Bilinci Projesi. (Bahçeşehir Üniversitesi ile ortak)

8- Aile içi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet (Bahçeşehir Üniversitesi ile Ortak)

9- Bitlis’te yerel kalkınmanın gerçekleşebilmesi için sosyal dokunun iyileştirilmesi ve toplumsal hayatın dönüşüm projesi.

ÜYESİ OLDUĞU STK VE KURULUŞLAR

1- Doğu ve Güney Sivil Toplum Kuruluşları Birlik Platformu Başkanı.

2- Türkiye Sivil Toplum Kuruşları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı.

3- Erdemli Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı.

4- AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı (STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı) 2021-2023 arası.

selyus