Ana Sayfa İÇ POLİTİKA 2 Nisan 2016

Gençlik yeni anayasa istiyor

Yeni Anayasa ile ilgili tartışmalar sürerken, Hürriyet ve Adalet Derneği üyesi gençler İstanbul sokaklarını “Gençlik Yeni Anayasa İstiyor” afişleriyle süslemeye devam ediyor. İstanbul’un dışında ki illerde de bu çalışmalar yürütülüyor.

Enson Haber’in haberine göre Hürriyet ve Adalet Derneği üyesi gençler, İstanbul’un yüzlerce önemli noktasına yeni Anayasa isteklerini gösteren afiş, pankart ve stickerlar astı. Anadolu’da da bu çalışmalar yürütülüyor. 

15 farklı sloganın kullanıldığı afişlerde, gün geçtikçe güçlenen ve büyüyen bir ülke olan Türkiye’nin, ayak bağına dönüşmüş ve hantal bir yapıyı temsil eden 1982 Anayasası’ndan kurtulması gerektiğini ifade eden gençler, Yeni Anayasa isteklerini farklı yollarla dile getirmeye devam edeceklerini ifade ediyorlar. Kampanyayı düzenleyen gençlerin konuya ilişkin yayınladığı bildiri;

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR GENÇ BİR ANAYASA İSTİYOR

Anayasalar bir ülkenin geleceğini şekillendiren metinlerdir, geleceğin Türkiye’sini yönetecek gençlerin fikirleri de yeni bir anayasa oluştururken dikkate alınmalıdır. Gençliğin kendi sorunlarını ve fikirlerini doğrudan anayasa sürecine aktarması geleceğin anayasasını yaparken gençliğin görüşlerine başvurulması gerekmektedir. Türkiye zincirlerinden kurtulup yeni bir anayasa ile geleceğini oluştururken gençliğin dinamizmine de ihtiyaç duyacaktır. Gençlik anayasa sürecine doğrudan müdahil olmak, geleceğin anayasası ile geleceğin Türkiye’si inşa edilirken aktör olmak istiyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR BAŞKANLIK SİSTEMİNİ İSTİYOR

Politik gücün dağıtılması yani kuvvetler ayrılığı ilkesinin tam anlamıyla hayata geçmesi, milletin yürütme ve yasama organlarını ayrı oylarla belirleyebilmesi, temsilde adaletin, yönetimde istikrarın sağlanması, milletvekillerinin halka karşı sorumluluğunun artması, ekonomiye güvenin artması, erken seçimlerle ülkenin yorulmaması, dış politikada yetki karmaşasının önlenmesi için Başkanlık Sistemi Türkiye’ye uygun bir sistem. Gençlik, Başkanlık Sistemi ve istikrarlı bir yönetim ile geleceği planlayabilmek istiyor, Türkiye’nin kendisine uyan Başkanlık Sistemi ile hızlı kalkınmasını istiyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTİYOR

Türkiye bir darbe anayasası ile yönetildiğinden sürekli darbeler ve muhtıralar ile siyaset sahnesi revize edilirken güçlenmesi mümkün olmadı. Türkiye’nin artık zayıf noktasını onarmak, farklı yapıların siyasete hukuk dışı müdahalelerini engellemek için yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Dünya mazlumlarının yanında olmayı bir ilke olarak benimseyen Türkiye dış politikasının yetki karmaşasından kurtulması, başka bir ülkenin mazlumlarına yardım ederken çıkabilecek iç karışıklıkların engellenmesi, devletin bir operasyon sahası olmaktan kurtarılması için Güçlü Türkiye için gençliğin yeni bir anayasaya ihtiyacı var.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR GÜÇLÜ EKONOMİ İSTİYOR

Türkiye tarihine baktığımızda ne zaman güçlü tek başına iktidar ile yönetilsek ekonomimizde ciddi iyiye gidiş, ne zaman koalisyonlar ile yönetilsek ekonomide büyük çöküşler yaşadığımız görülecektir. Bunun nedeni yöneticilerin başarısızlıklarından öte yatırımcıların, ülkenin geleceğini görememeleridir. Türkiye artık seçim tarihlerinin belirli olduğu, iktidarların 5 ay, 6 ay sürmediği, politikaların uzun vadede uygulanabildiği bir sistem ile yönetilerek ekonomik açıdan girdiği kısır döngüden kurtulmalıdır. Türkiye 2001 ekonomik krizinden bu yana doğru ekonomi politikaları ile kalkınmış olsa da mevcut anayasa ve sistem ile gelinebilecek en üst aşamaya gelindi. Gençlik artık bu görünmez duvarların kalkmasını, yeni anayasa ile güçlü Türkiye ekonomisini bekliyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR SOSYAL ADALET İSTİYOR

Anayasamızın 2. Maddesindeki sosyal devlet ilkesinin yalnızca anayasa maddesinden kalması toplum arasındaki uçurumun büyümesine yol açıyor. Türkiye zenginleşirken ekonomik açıdan toplum arasındaki uçurumun açılması uzun vadede toplumsal sorunları derinleştirecektir. Vergi politikalarının yenilenmesi, zenginin yatırım imkanları artırılırken işçinin de tüm haklarının koruması için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Gençlik geleceği için sosyal adaletin yerleştiği, sosyal devlet ilkesinin uygulandığı bir Türkiye istiyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR TOPLUMSAL UZLAŞMA İSTİYOR

Toplumsal kutuplaşmanın artması, toplum arasındaki uçurumların derinleşmesi ülkemizin geleceğini tehdit ediyor. Ülkemizin selameti ve geleceğimiz için bir an önce toplumsal uzlaşmanın sağlanması, terör örgütlerinin milletimiz arasına sızarak sokakları terörize etmesi engellenmelidir. Darbecilerce yapılan anayasa milli birlik ve beraberliğimizi değil toplumun parçalara ayrılmasını sağlamaktadır. Yeni anayasadan gençler toplumu tüm kesimleriyle kucaklayan bir yeni Türkiye bekliyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR ÖZGÜR BİR ANAYASA İSTİYOR

Anayasalar devletin millete çizdiği sınırları değil milletin devlete çizdiği sınırları gösteren metinlerdir ancak mevcut anayasa vatandaşların özgürlüklerini her durumda sınırlama üzerine kurulmuş bir metin olarak tasarlandığından devletin milleti her anlamda sınırlayabilmesini sağlamaktadır. 61 Anayasası Türkiye’nin anayasa hukukçuları tarafından çok övülse de bir darbe anayasası olduğundan gayri meşrudur ve darbecilerin çizdiği bir anayasanın tanımladığı özgürlükler bir anlam ifade etmez. Türkiye’nin gençleri milletin takdiriyle belirlenmiş, temel hak ve özgürlüklerin tartışmasız yer aldığı çağdaş bir anayasa istiyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR İNANCINA SAYGI İSTİYOR

Türkiye 12 Eylül ve 82 Anayasası’nın doğurduğu düzende 28 Şubat bir garabeti yaşadı. 28 Şubat darbesi ile meşru hükümet görevden el çektirilmekle kalmadı, bir toplum damarlarına kadar zehirlendi, ilköğretim, lise öğrencileri bile devlet tarafından hedef alındı, gelecekleri ellerinden alındı. Vatandaşlarının inanç özgürlüğüne saygı göstermeyen bir devlet istemiyoruz. Vatandaşının inanma ve inanmama özgürlüğüne, ibadet etme ve etmeme özgürlüğüne saygı gösteren bir devlet istiyoruz. Gençlik laiklik ilkesinin vatandaşlarının hayatını zorlaştırmak için değil kolaylaştırmak için kullanılmasını, devletin inancına saygı göstermesini istiyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR İDEOLOJİSİZ BİR ANAYASA İSTİYOR

Anayasalar milletin devlet için tanzim ettiği bir yetki belgesi niteliğindedir, bu yetki belgesinin bir ideolojiye bağlı olması, bunun dışındaki her türlü görüşe kapalı olması demokratik bir ülkede düşünülemez. Devlet yeni anayasa ile milletin kendisine çizeceği sınırlar içerisinde bir ideolojiye bağlı olmadan vatandaşlarının her türlü görüşünü özgürce yaşayabileceği bir düzen oluşturmalıdır. Gençlik yeni anayasadan, bir ideoloji çerçevesinde toplum mühendisliği yapılmasını değil, vatandaşlarının düşünce ve inançlarına saygı göstermesini bekliyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR HUKUKA GÜVEN İSTİYOR

Bir ülkede anayasa milletin takdiriyle oluşturulmadıysa o anayasaya aykırı olamayacak şekilde oluşturulan tüm hukuki metinler de gerçek anlamda milletin takdirini yansıtmamaktadır. Türkiye’de hukuka güven bu nedenle bir türlü istenen seviyede değildir. Anayasanın milletin takdiriyle oluşturulması ile hukuk mevzuatı da bu anayasaya aykırı olamayacağından ülkenin hukuk sistemi gerçek anlamda milletin takdiriyle belirlenmiş olacaktır. Türkiye’nin gençleri milletin iradesiyle belirlenmiş bir hukuk sistemi ile vatandaşların hukuka güveninin artmasını istiyor.

GENÇLİK ANAYASA İSTİYOR KAVGA DEĞİL İNŞA İSTİYOR

Türkiye mevcut anayasa ile sürekli sistemin kilitlendiğini, koalisyonlar ile devletin idare edilemediği dönemlere sürüklenmek zorunda bırakılıyor. Bu sistemden uzun yıllardır yalnızca krizler, kavgalar gördük. Bu kavgaların minimize edilmesi, siyasi kavgaların yeni Türkiye yolunda milletimize ayak bağı olmaması için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Türkiye’de siyasi partilerinin yapılarının, ekonomi düzeninin, seçim sistemlerinin, hukuk sisteminin yeniden milletin iradesi çerçevesinde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Gençlik yeni bir anayasa ile kavga ve kriz döneminin son bulmasını, yeni güçlü Türkiye’nin inşa hareketinin başlamasını istiyor.”

Kaynak: En son haber

selyus