Ana Sayfa İÇ POLİTİKA 1 Kasım 2018

Satır’dan 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu raporu hakkında açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu raporu hakkında açıklama yapan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Av. Mihrimah Belma Satır, önemli teknik açıklamalarda bulundu.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu yaptığı çalışmayı Genel Kurula gönderdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı Av. Mihrimah Belma Satır şunları söyledi: “2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkındaki Karma Komisyon Raporumuz; 26. Yasama Döneminde görüşülüp sonuçlandırılamadığı ve hükümsüz sayılmadığı için 27’nci Yasama Dönemine intikal etmiş ve bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 20 Temmuz 2018 tarihinde Komisyonumuza geri gönderilmişti.

Söz konusu Rapor, 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan toplantı çağrısı üzerine 3 Ekim 2018 tarihli 1. Toplantısında görüşülerek TBMM Başkanlığına sunulmuş ve 3 Sıra Sayısı ile 08 Ekim 2018 tarihinde TBMM Genel Kuruluna dağıtılmıştır.

Bilindiği üzere 6328 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi Karma Komisyon Raporlarının ivedilikle görüşülmesini amirdir. Bu çerçevede Karma Komisyon olarak TBMM İçtüzüğü’nün 77’inci maddesi kapsamında 26. Yasama Döneminde hazırlanmış olan Rapor benimsenmiş ve aynen kabul edilmiştir.

Kamu Denetçiliği müessesesi 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği referandumu ile hukuk sistemimize girmiş ve 14 Haziran 2012 tarihli ve 6328 sayılı Kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli olarak Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur.

Yıllık faaliyet raporlarının incelenmesi neticesinde; Meclise bağlı olarak idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını denetleyen ve tavsiyelerde bulunan KDK her geçen gün daha da geliştiği ve kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılması yolunda önderlik etmeye başladığı görülmektedir. Bu gelişim ve önderliğin yakından ve en üst seviyede takibi açısından Karma Komisyon Raporlarının Genel Kurulda ivedilikle görüşülmesini çok önemsemekteyiz. Bu noktada bizlerle aynı duyarlılığı sergileyen başta TBMM Başkanımız olmak üzere siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyorum” dedi.

selyus