Ana Sayfa İÇ POLİTİKA 7 Eylül 2022

Teşkilatlarda İhlaslı Çalışma 

TEŞKİLATLARDA İHLASLI ÇALIŞMA 

“Merhaba sevgili okurlar;

Kısa bir düşünce -tasavvur âlemimize İslami pencereden bakış çalışmalarımız da- nasıl bir bakış açısı ile görev icra etmeliyiz. Çünkü siyasi ortamlarda sınırlı dünyevi makamlar var ve bu sınırlı makamlara gelmek ve oralar da çeşitli maksatlarla görev almak isteyen yüzbinlerce insanlar var. Burada nasıl bir denge tutturmalıyız. Olaylara, İslamİ düşünce ve felsefesi penceresinden nasıl bakarsak sevaba girebiliriz? Bu hususlara kısa bir bakış açısı ile başta kendim olmak üzere tüm okurlara, arkadaşlara ve eşe dosta karşı bir tahkik ve tetkik ile analiz etme çabası içine gireceğim. Rabbimizin ihsanı ile inşallah bir nebze de olsa davamıza bir hizmetimiz olur.

Amin…

Arkadaşlar; en öncelikli olarak İhlas nedir? Neleri yapar isek ihlaslı hareket etmiş oluruz?

Farklı kaynaklardan baktığımızda İhlas kelimesini hemen hemen aynı şekilde tarif eden çokça yazarlar var. Fakat ihlası elde etmek için neler yapmalı ve hareket davranış tarzımız nasıl olmalı bu konuda pek az bir kaynak var.

Burada İhlas ile ilgili ayet ve hadisler den bir kısmını konumuzun en başına ekliyorum.

 اِنَّۤا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينُ اَلاَ لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

Kısa Meali “Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlâs ile Ona yönelterek sadece Allah’a kulluk et. Bilin ki, şirkten ve riyadan uzak hâlis din Allah’a mahsustur.” Zümer Sûresi, 39:2-3.

اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللهِ

Benim mükâfâtımı vermek ancak Allah’a aittir.” Yunus Sûresi, 10:72; Hûd Sûresi, 11:29; Sebe’ Sûresi, 34:47.

وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

“İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider.” Enfâl Sûresi, 8:46.

  وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ

“Allah için kıyamda bulunup Ona kulluk edin.” Bakara Sûresi, 2:238.

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰيهَا

Nefsini günahlardan arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür.” Şems Sûresi, 91:9-10.

   وَلاَ تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً

“Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” Bakara Sûresi, 2:41.

هَلَكَ النَّاسُ اِلاَّ الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلاَّ الْعَامِلُونَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلاَّ الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيمٍ

“İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2:415; Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn 3:414.

”İhlas” Kelimesinin Anlamı!

İhlas, ”samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak” anlamına gelir.

Başka bir kaynakta İhlasın kelime manası; arıtma, saflaştırma, ayırma, katışığını giderme manasına gelmektedir.

İhlas; ferdin, ibadet ve taatinde Cenab-ı Hakk’ı emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanmasıdır. Abd (kul) ve Mabud (yaratıcı Allah) münasebetlerinde sır tutucu olması, tabiri diğerle, vazife ve sorumluluklarını O emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirken de Onun hoşnutluğunu hedeflemesi ve Onun uhrevi teveccühlerine yönelmesinden ibarettir.

“O, sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize ve kalbi temayüllerinize bakar.” (Müslim, Birr, 33)

“Dini hayatında ihlaslı ol, az amel yeter.” (Münavi, Feyzul Kadir, I, 216)

“Her zaman amelleriniz de ihlası gözetin, zira Allah, sadece amelin halis olanını kabul eder.” (Münavi, Feyzul Kadir, I, 217)

Burada ihlas kelimesinin kısa meali ile birlikte İSAR’dan kısa bahsetmek elzem.

Isâr hasletini kendine rehber etmek, yani, hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve din hizmetinin mukabilinde gelen maddi menfaatleri istemeden ve kalben talep etmeden, sırf Allah’ın ihsanı ve ikramı bilerek, nâstan insanlardan minnet almayarak ve din hizmetinin karşılığında mukabilinde de almamaktır. Çünkü, din hizmetini mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki, ihlâs kaçmasın. Gerçi hakları var ki, ümmet din hizmetinden bulunanların maişetlerini geçimlerini temin etsin. Hem zekâta da müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakit de “Hizmetimin ücretidir” denilmez.

Mümkün olduğu kadar kanaatkârâne, başka ehil ve daha müstehak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek, وَيُؤْثِرُونَ ﱭ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَــانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ “Kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile başkalarını kendi nefislerine tercih ederler.” Haşir Sûresi, 59:9 sırrına mazhariyetle, bu müthiş tehlikeden kurtulup ihlâsı kazanabilir.

Amelinizde iş davranışınızda niyetinizde rıza-yı İlâhî (Allahın rızası) olmalı.

Eğer O Allah razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O Allah kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse gerekirse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

Teşkilat arkadaşlarınızı hangi kademede olursa olsun tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk (çokbilmişlik) nev’inden gıpta kıskançlık damarını tahrik etmemektir.

Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder tamamlar, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.

Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları aynı istikamette hareket ederler birisi soldan sağa doğru dönerken diğeri de onun aksine dönmez ona karşı gelmez, o çarkın aksine hareket etmez. Fabrikanın bütün çarkları aynı amaç için aynı istikamete doğru hareket ederler ve nihai ürünü en mükemmel şekilde üretirler. Buradan çıkarımımız parti teşkilatlarının hep aynı amaç içerisinde olması ve görev alan kişilerin Partinin Genel Merkez yönetiminin almış olduğu kararları içtenlikler uygulamalı varsa görmüş olduğu eksilik ve hataları toplantılarda usule uygun bir şekilde dile getirmeli.

Burada şu var ki Mahalle başkanlıklarında İlçe Yönetim Kurulu ve İl yönetim kurulu toplantıları yapılıyor. Bu toplantıların sonuçları alt birimlerden üst birimlere doğru bir sistematik şeklinde aktarılmıyor.

İşleyiş biçimi üstte kararlar alınıyor aşağıya talimatlar veriliyor fakat mahalle başkanlıklarında veya ilçe yönetimlerinde çıkan kararlar İl yönetimine ve Genel merkez MKYK’bir sonuç bildirgesi olarak özetlenerek sunulmuyor. Bu da tabanda ciddi eleştiriye neden oluyor. Sesimizi üst yönetime duyuramıyoruz haklı endişelerine neden oluyor.

Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.

Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Karşı cenah davalarında haksızda olsalar Kendi batıl davalarına gösterdikleri samimiyetten muvaffak olabilirler. Ve yerel yönetimler de çok belediyelerin el değiştirmesinin ana nedenlerinden önemli bir nedenidir.

Teşkilat ve dava arkadaşlarımızın meziyetlerini, erdemlerini, iyi özelliklerini, hal tavır ve davranışlarını şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde hayal edip tasavvur edip düşünüp , onların şerefleriyle, marifetleri iyi hal tavır ve davranışlarıyla iftihar edip gurur duymaktır.

Yani bir dava teşkilat arkadaşımızın bir başarısı varsa sanki o başarıyı biz elde etmiş gibi onu anlatmalıyız. Farzı muhal belediye başkanımız bir tesis inşa etmiş, bir park yapmış, yol yapmış veya bir hizmet sunmuş biz o hizmeti veya eseri kendimiz yapmışçasına etrafımıza anlatmalı belediye başkanımız ile övünmeliyiz. Böylece hem aynı amaca hizmet etmiş hem davamızın ve teşkilatımızın reklamınım yapmış oluruz. Propaganda çalışmalarımızı sadece seçim vakitleri ile değil de zamana yayarak her zaman seçim varmışçasına davranmış oluruz.”

Ersoy Özbek / (Siyaset Kanaat Önderi)

selyus