Hayati İnanç, kurbanı beyit ve şiirlerle anlatıyor

Gönüllere dokunan bir sohbet daha: Resul-i Zişan sevgisi.

Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-ı Hudâ’dır bu Nazargâh-ı İlâhîdir Makâm-ı Mustafâ’dır bu

Hayati İnanç, efendimize olan sevgiyi anlatırken unutulmaya yüz tutmuş bir sünneti de hatırlatıyor: Peygamber Efendimiz için kurban kesmek.

– Yılda bir kurban keserler halk-ı âlem ıyd içün dem-be-dem saat-be-saat ben senin kurbanınam”

– Peygamber Efendimiz, Sallallahü Aleyhi Vesellem bir kurban bayramında Hazreti Aişe’ye buyuruyorlar ki; “Verdiklerimiz bizimdir”

Az bir iyilik yapmak, büyük belaları defeder, manevi huzur sağlar. Onun yolunda olanlar, ona uyanlar kazanacaklar.

selyus