Ana Sayfa YAŞAM 2 Ağustos 2020

KADEM’i Oda Tv savunuyorsa vay haline (!)

İstanbul Sözleşmesi uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM, Bunca tepkilere ve hele ki LGBT’yi korumasına rağmen İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına karşı çıkan tarafta yer alması oluşturdu.. KADEM, İstanbul Sözleşmesi’ne gelen eleştirilere kendi penceresinden ve kendince 16 maddelik açıklamayla yanıt verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanı medyaların KADEM’i savunacak ve “KADEM’den yobazlara tokat gibi cevap” başlığıyla destek gören KADEM şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğinin zamanı geldi demektir!

ODATV, SÖZCÜ SİZİ ÖVEREK HABER YAPIYORSA BİR DAHA DÜŞÜNÜN!  

Tabi bir de bu sözleşmeyi kimlerin savunduğuna bakmak lazım! “Müslüman Aile Kavramı”na karşı olan bütün İslam düşmanlarının bir çatıda buluştuğu bu rezil sözleşmeyi savunan KADEM’in de kimlerle beraber olduğunu bir daha gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Aksi halde feminist bir anlayışın savunucusu olduklarının ispatı olur! Kaldı ki odatv ve sözcü sizi övecek bir haber yapıyorsa ve İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan samimi Müslümanlara ‘Yobaz’ diyorsa, yazık sizin düştüğünüz duruma!

“CİNSEL YÖNELİM, TOPLUMSAL CİNSİYET KİMLİĞİ”

Tam adı “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açıldı ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. “Kadına Şiddet” kılıfı adı altında aileyi yok edecek maddelerin bulunduğu sözleşmede bulunan 4. Medde de “CİNSEL YÖNELİM, TOPLUMSAL CİNSİYET KİMLİĞİ” şıkları rezilliği apaçık ortaya koyuyor zaten..!!

MADDE 4 – TEMEL HAKLAR, EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YAPILMAMASI

1 Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse özel alanda şiddete maruz

kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer

tedbirleri alacaklardır.

2 Taraflar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınayacak ve ayrımcılığı önlemek üzere,

özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır:

– ulusal anayasalarında veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil

edecek ve bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini temin edeceklerdir;

– yerine göre, yaptırımların uygulanması yolu da dahil olmak üzere, kadınlara karşı

ayrımcılığı yaşayacaklardır;

– kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldıracaklardır.

3 Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik

tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal

veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim,

toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci

statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın

uygulanmasını temin edeceklerdir.

4 Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunması için gerekli olan özel

tedbirler, bu Sözleşme hükümlerince ayrımcılık olarak sayılmayacaktır.

selyus