Ana Sayfa YAŞAM 16 Şubat 2024

Üsküdar’ın Sivil Toplum Kuruluşları güçlerini aynı çatı altında birleştirdi

Üsküdar’da Sivil Toplum Kuruluşları, bir çatı altında buluşarak birlik beraberlik çağrısı yaparak “Üsküdar Sivil Toplum Kuruluşları Platformu”, 12 İl Dernek mutabakatı ile imza altına alınarak kuruldu.
Platformun Genel Sekreteri de Üsküdar Sivaslılar Dernek Başkanı Ersoy Özbek oldu.
Kuruluşların ilgili bir açıklama yapan Özbek, “Platformumuz Üsküdar’a hayırlı olsun.
İnşallah, güzel işler ortaya çıkarırız ve toplumun tüm paydaşlarını kaynaştırırız. Bizim amacımız Üsküdarımıza daha fazla katkı sunmak, vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çaba sarf etmek.
(Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler.)
Madde 1 : (Kapsam ve Amaç )
Kapsam: Üsküdar’da Kurulu bulunan Faal, aktif, faaliyet gösteren İl ismi ile anılan derneklerden oluşur.
Amaç : Özellikle Belediye ve Kaymakamlık nezdinde Üsküdar’da yapılacak toplumsal faaliyetlere aracılık etmek Kamu ile Halkı buluşturmak noktasına ortak hareket etmek, yapılacak sosyal yardımları en uç noktalara eriştirmek, Muhtemel doğal afetlerde koordine olup afet yerlerine yardım ulaştırma, arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlamak, Toplu etkinliklerde rol almak.
Madde 2 : (Temsil) Platformu her bir kurucu dernek başkanı (Usul, adap ve erkan içerisinde kalmak kaydı ile) ayrı ayrı temsil edebilir. (Sivas, Rize, Şanlıurfa, Kilis, Sinop, Tokat, Çankırı, Giresun, Kastamonu, Malatya, Samsun, Çorum)
Madde 3 : (Sekreterya) Platformun sekreteryasını Kurucu dernek başkanlarından seçilecek bir başkan yürütür.
(Sivas Dernek Başkanı Ersoy Özbek Sekreterya’yı yürütür.)
Madde 4 : (İşleyiş) Platformun bir karar defteri tutar ve alınan kararlar bu deftere işlenir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Madde 5 : Paltform tüm siyasi görüşlere aynı mesafede’dir.
Madde 6 : (Platformun bütçesi) Platfrom herhangi bir faaliyet yapacağı vakit Platformun kurucu başkanları masrafları eşit şekilde paylaşırlar.
Madde 7 : (Platforma Üye Kabulü) Platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen Üsküdar’da kurulu bulunan faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri . (yardım, fikir, kültür, sanat, yöresel köy ve ilçe dernekleri) faaliyet gösteren dernekler, Federasyonlar ve Konfederasyonlar, vakıflar vs. platforma katılabilirler
Platforma katılmak isteyen her dernek en az iki kurucu dernek başkanın önermesi ve Kurucu başkanların çoğunluk kararı ile katılabilirler.
Sivas Ersoy Özbek
Rize Hasan Tek
Şanlıurfa Mehmet Yılmaz
Kilis Nurettin Gözükızıl
Sinop Şükrü Koca
Tokat Halil Çelik
Çankırı Adem Özdemir
Giresun Yunus Emre Çalık
Kastamonu Hasan Kuru
Malatya Rıfat Çeker
Samsun Murat Akça
Çorum Metin Akkuş

selyus