Volkan ÖZTÜRK

Dünden Bugüne

Farklı bir açıdan Hazreti Yusuf

Kuranda en güzel kıssa olarak geçer Hazreti Yusuf’un kıssası.

Bu kıssa içerisinde bir bölüme faklı bir açıdan bakmaya çalışacağız.

Hazreti Yusuf yorumladığı bir rüyada Mısır’da 7 yıl bolluk sonraki 7 yıl kıtlık olacağını söyler. Buna göre de Mısır yöneticileri önlem alırlar.

Bolluk olan yedi yılda bol bol üretim yapıldığı bu üretimin bir kısmının depolanarak kıtlık olan yedi yılda kullanıldığı anlatılır. Hatta bu depoların piramitler olduğu bile söylenir.

Bunun dışında bir yorumdan bahsetmek istiyorum. O da şöyle:

Üretilip saklanan aslında tahıl ürünleri değil, Nil nehrinin sularıdır !!!

“Bahr Yusef” yani “Yusuf’un su yolu” olarak bilinen bir su kanalı günümüz Mısır’ında hala mevcut. Yedi yıl bolluk döneminde Nil Nehri’ne paralel bir su kanalı yapılarak Nil’in bereketli suları bu kanal yolu ile bir gölde toplanır. Yedi yıl boyunca biriken su bereketli bir göl ortaya çıkarır. Sonra gelen kıtlık yıllarında bu gölün suları kullanılarak tarım yapılır ve böylece kıtlık yaşanmamış olur.

Nil Nehri Mısır’ın hayat kaynağıdır. Hatta Mısır Nil’in armağanıdır.

Nil’den 1,5 kilometre uzaklaştığınızda kendinizi çölde bulursunuz. Ama bir yer var ki Nil’den 37 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen bereketli toprakları olan ve suyunu Nil’den alan göllerin olduğu El-Feyyum bölgesi.

El-Feyyum’un Hazreti Yusuf’un yorumu ile oluşturulan bölge olduğu söylenmektedir.

Bu da farklı bir bakış açısı olarak aklımızın bir kenarında bulunsun…

Hazırlayan: Volkan Öztürk

Kaynak: Bala Es Kar, Gök Türk, Roman MD Yayınları

selyus