İlhami GÜNAYDIN

Geçmişten Geleceğe

GOOGLE AMCA

Ne düşündüğümü soruyorsun bir de utanmadan…!!!

Milletimizin duygularının en üst düzeyde olduğu, 15 Temmuz kalkışmasının sene-i devriyesinde, üstelik tam da selaların okunmasına denk gelen bir saatte benzin ve mazota yapılan fahiş zam fiyat artışını akıl edenleri kınıyorum…

Haa selaya denk getirmeseler uygun mu olacaktı gibi bir soru akla gelebilir… Elbetteki hayır… Ancak Milletimizin saf ve temiz duygularının kullanılmasına asla müsaade etmeyiz…

Sessiz sedasız milletin önlem almasına bile fırsat tanımadan yapılan zamlar, emekliye verilen sadaka niteliğindeki zamları daha almadan yer ile yeksan etti… “Milleti yaşat ki devlet yaşasın” sözünün çokça kullanıldığı camia tarafından, milletin zor duruma bırakılması izaha muhtaç bir durum olsa gerek…

Merhum Akif’in dizelerinde olduğu gibi;

“Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum”….

Evet…biz şarkılarımızda terennüm ettiğimiz gibi..

“Eğriye eğri, doğruya doğru”

Aksi halde söylem ve eylemimiz bir olmazsa aldatanlardan oluruz maazallah…

Yapılan hayırlı hizmetleri alkışlarken, yapılan yanlışları da eleştirerek ikaz etmek aslı görevimiz olmalı…

Dinimiz;

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır ” düsturundan hareketle,

“Emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i anil münker”

Ali İmran suresi 104. Ayet:

“İyilik ve güzellikleri emredip, kötülüklerden alıkoymak hususunda yarışacağız…

Bizim kutsalımız genel olarak;

İnandığımız Allah

İnandığımız kitap

İnandığımız Peygamber.”

Bunun dışında beşer olan insanoğluna uluhiyet ve bir takım üstün vasıflarla bağlanılması inancımız açısından da sakıncalı bir durumdur… (hocalar siyasetçiler v.s)

Rabbim istikametimizi bozmasın…

Sırat-ı müstakimden ayırmasın…

Selam ve dua ile…

(İlhami Günaydın)

selyus