Volkan ÖZTÜRK

Dünden Bugüne

İdris Peygamber ve Göbeklitepe

İdris kelimesi ders anlatan öğreten anlamındadır.

Otuz sayfa indirildi İdris Peygamber’e.

Bu sayfalarda yıldızbilim, hesap, tıp, bitkilerin sırları, yazı yazmak, dikiş dikmek, terazi kullanmak, remil gibi meslek ve sanatlar insana öğretildi.

İdris Peygamber demiri keşfetti ondan aletler yaptı, tarım yaptı, deri ve kumaşlardan elbise dikti.

Yerleşik yaşamı öğretti insanlara. Bilimlerin temelini attı.

Göbeklitepe döneminde yaşamıştır.

İbrânîler ona Hanûh-Hanok demektedir.

Bîrûnî, Hermes’e İdrîs de denildiğini Yahudi kaynaklarındaki bilgilere göre Hanok, gizli bir yerde sadık bir insan olarak yaşarken bir melek kendisine gelir ve bu inzivâdan çıkıp Allah’ın yolunda gitmeleri için insanlara öğretmenlik yapmasını ister. Bunun üzerine Hanok 243 yıl öğretmenlik (Peygamberlik) yapar ve bu dönemde dünya huzur ve barışla dolar; hatta bütün krallar ve prensler ona boyun eğer.

Allah ona Peygamberlik verdiğinde Hazreti Âdem 622 yaşında idi.

Şimdi bütün bunlara baktığımızda Göbeklitepe ile Hazreti İdris arasında bağ kurmak hayal olmaz sanırım.

Göbeklitepe’de olanlar ile İdris Peygamber döneminde olanlar çok benzer. Dönem olarak birbirlerine

yakınlar. O yüzden Göbeklitepe’nin izini sürenler İdris Peyamber’e ulaşırsa hiç şaşırmasınlar.

Dinler tarihine göre medeniyetin temelini atan İdris Peygamber, bilimsel tarihe göre Göbeklitepe…

Bu ikisini bir düşünelim….

İlginizi çekebilir

Yeni Dünya ve Eğitim

Yeni Dünya ve Eğitim

selyus