Volkan ÖZTÜRK

Dünden Bugüne

“Sezar’ın Hakkı Sezar’a”

Günlük hayatta kullandığımız sözlerden biridir bu

Bunu ilk kez kim söylemiş ya da bu söz kime ait?

Bunun cevabını duyunca çok şaşırdığım için paylaşmak istedim

Bakalım kime aitmiş bu söz?

Matta İncil’inin 22. bölümünde bir hikâye anlatılır.

Hz. İsa, insanlara Tanrı’nın Krallığından bahsederken, Ferisiler onun yanına gelir. Bunlar bir

Yahudi tarikatıdır ve Hz. İsa’yı tuzağa düşürmek istemektedirler. Yaptıkları plana göre; ona

bir soru soracaklar ve sözde onu zor duruma sokacaklardır:

“Kutsal Yasa’ya göre Sezar’a vergi vermeli miyiz?”

Hz. İsa “hayır” derse, Romalılar onu, halkı isyana teşvik ettiği için tutuklayacaktır. “Evet” derse, onu dinleyen cemaat, Pagan bir devlete vergi verilmesini onayladığı için ondan uzaklaşacaktır.

Ferisilerin yaptığı plan budur.

Hz. İsa’ya bu soruyu sorarlar. Aldıkları cevap beklemedikleri türdendir.

Hz. İsa, “Ey ikiyüzlüler beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana!”

der. Onlarda bir Roma dinarı gösterirler. (Matta İncili, bu paranın hangi madenden

yapıldığını söylemez ama Thomas İncil’inin 100. Bölümünde, bunun bir altın para olduğu

söylenir.)

Sonra Hz. İsa “bu resim, bu yazı kimin?” diye sorar. Onlar da “Sezar’ın” derler.

Sonra Hz. İsa, o meşhur cümleyi kurar: “Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını

Tanrı’ya verin!”

İlginizi çekebilir

Aslında ne oluyor ?

Aslında ne oluyor ?

selyus