Ana Sayfa Uncategorized 8 Ağustos 2023

Araştırmacı Ersoy Özbek’in kaleminden hayvan sevgisinin ölçüsü

Başıboş Sokak Hayvanları üzerine,

“Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara teklif ettik; ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Şüphesiz insan çok zalim, çok cahildir.” (Azhap suresi 72)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. (1-5) İncire, zeytine, Sina dağına ve şu emîn beldeye yemin ederim ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. (6) Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. (7) Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? (8) Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? (Tin Suresi)

Allah her şeyi yaratandır ve her şeyi gözetleyip murâkabe edendir. (Zümer suresi 62)

“İnsanın bir ferdi, sair hayvânâtın bir nev’i hükmündedir.” (rnk)

“İnsan, hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur.” (rnk)

“İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır. Küfür, insanı gayet âciz bir canavar hayvan eder.” (rnk)

İşte olaya böyle bakınca her konuya dini yönden mi bakıyorsunuz diyenlere evet insan kainata neden gönderildiğini araştırır ve hakikate ererse her olayın her işin Allah’ın Kün (ol) emri ile olduğunu anlar ve ona göre olayları inceler ve tahlil eder.

Kainatta insan harici ne var ise yaratılmış olan her hayvan, bitki, cansız varlıklar güneş, ay, tüm yıldızlar, galaksiler hasılı zerreden küreye her varlık insana hizmet için yaratılmıştır. Ancak her şeyin insan için yaratılmış olması insanın diğer yaratılmışlar üzerinde sınırsız olmadığını, Ölçü olarak Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif’te şöyle belirlemiştir: “Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahmân’dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.” (Ebû Dâvûd, Edeb 58; Tirmizî, Birr 16)

Yukarıda verdiğimiz ölçütler ışığında olaya bakacak olursak başı boş hayvanların, köpek, kedi vs. gibi hayvanlar insana ve insanlığa zarar vermeye başladıklarında bunların toplanmaları ve insanlara zarar veremeyecek alanlarda barınmaları sağlanmalıdır.

Bazı sokak hayvanı savunucusu olarak ortaya çıkan, insan ve hayvanı birbirinden ayırt edemeyen etmeyen kişiler olayın ruh boyutunu anlayamamış, insanı sadece madden ibaret sayanlar kendilerini de şu tanımlamanın içinde hayal etsinler düşünsünler “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatta kördür.” (rnk)

Ersoy ÖZBEK (Araştırmacı&Eğitimci&Muhasebeci Mali Müşavir)

selyus