Ana Sayfa Uncategorized 2 Kasım 2018

Ümraniye Belediyesi’nden Uluslararası İmam Maturidi ve Te’vilatü’l-Kur’an sempozyumu

Büyük İslam alimlerinden İmam Maturidi ve en önemli eserleri arasında yer alan Te’vilatü’l-Kur’an, Ümraniye Belediyesi ve Marmara Üniversitesi’nin düzenlediği sempozyumda anlatıldı.

Ümraniye Belediyesi ve Marmara Üniversitesi, büyük Sünni kelam alimi ve Maturidi mezhebinin imamı Ebu Mansur el-Maturidi’nin, Kur’an-ı Kerim’i tefsir ettiği büyük eseri Te’vilatü’l-Kur’an‘ı konu alan uluslararası bir sempozyum düzenledi.

İmam Maturidi’nin Te’vilatü’l-Kur’an‘daki kelamı, felsefi ve fıkhi görüşleri, tefsir yöntemi, hadis ve rivayetleri ele alış tarzı, tasavvuf ve ahlaki konulara yaklaşımı gibi konuların ele alındığı sempozyuma ilgi yoğun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen sempozyuma Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Diyanet İşleri eski başkanları Tayyat Altıkulaç, Ali Bardakoğlu, Sait Yazıcıoğlu, din adamları ve vatandaşlar katıldı.

“7-8 AYDIR BU ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyumun öğleden önceki oturumlarında ilk olarak kürsü konuşmaları yapıldı. Sempozyumu organize edenler arasında yer alan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da İmam Maturidi ve onun eseri olan Te’vilatü’l-Kur’an hakkında yapılan çalışmaları anlattı. İmam Maturidi’nin Türk dünyası için önemine de değinen Başkan Hasan Can konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Ebu Mansur el-Maturidi Türk dünyası için fevkalade önemli olan bir isim. Türk dünyasının itikattaki mezhep imamı olan Ebu Mansur el-Maturidi’nin hayatını, eserlerini hem de Te’vilatü’l-Kur’an isimli eseriyle alakalı, dünyanın dört bir yanında bu konuyla alakalı çalışma yapan alimlerin, ilim adamlarının tebliğlerini alarak bir sempozyum hazırlayalım istedik. Marmara Üniversitesi ile beraber 7-8 aydan beri bu çalışmayı yapıyoruz. Maksadımız hem Te’vilatü’l-Kur’an tercümesinin daha geniş kitleler tarafından bilinip tanınması hem de bu vesile ile İmam Maturidi’nin bir kez daha gündem olarak bütün boyutlarıyla düşünce dünyasının ve ilme katkılarının herkes tarafından daha net anlaşılmasını sağlamayı hedefledik. Bu konu 14 oturumla müzakere edilecek ve ortaya tebliğler ve müzakereler çıkacak. Bu tebliğlerin ve müzakerelerin tamamını kayda alıyoruz. Bu kayıtları daha sonra çözümleyerek kitap haline getireceğiz.”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleşen sempozyum 3 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan oturumların ardından sona erecek.

selyus