Ana Sayfa İÇ POLİTİKA 17 Nisan 2016

Başkan Temurci’den ‘Kutlu Doğum’ mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu seneki Kutlu Doğum Haftası “Gelin birlik olalım” temasını hatırlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu seneki Kutlu Doğum Haftası temasını “Gelin birlik olalım” olarak belirlemesinin çok önemli olduğuna işaret eden İl Başkanı Temurci Peygamber Efendimizle (S.A.V.) ilgili değerli açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu seneki Kutlu Doğum Haftası temasını “Gelin birlik olalım” olarak belirlemesinin çok önemli olduğuna işaret eden İl Başkanı Temurci şunları söyledi:

 “Hz. Peygamberin doğumu insanlık tarihi açısından gerçek bir milattır. Onun rehberliğiyle karanlıklar aydınlanmış, cehalet yerini ilim ve hikmete bırakmış, mazlum ve mağdurlar adalet ve eşitliğin manasına ermiştir. Ne yazık ki günümüzde İslam dünyası onun yolunda bir ve beraber olma konusunda derin bir zaaf içindedir. Bu nedenle de İslam topraklarında kimi zaman mezhebi saiklerle kimi zaman da iktidar ve güç arayışları adına kan ve göz yaşı sürüyor.

Cumhurbaşkanımızın İslam İşbirliği Teşkilatı’nda yaptığı şu tarihi saptama bütün bir İslam alemine rehber olmalıdır: ‘Bizim dinimizin adı ne Sünnilik ne Şiiliktir. Bizim dinimizin adı İslam’dır. İslam ise barış demektir.’ Nasıl ki Hz. Peygamberin Medine’ye hicretten sonra ilk yaptığı iş, aralarında derin bir husumet bulunan Evs ve Hazrec kabilelerini İslam kardeşliğinde buluşturmak ve barıştırmak olmuşsa, bugün İslam dünyasında yaşanan tüm sorunların biricik çözümü de kardeşlik esaslı bir uyanış ve silkinişten geçmektedir. İslam dünyasının bir ve kardeş olma yolunda yaşadığı zaaflar, ne yazık ki bizi, İslam topraklarını ezeli çıkar alanı sayan emperyal anlayışların daha kolay cirit attığı bir sonuçla karşı karşıya bırakmaktadır.

Hiç kuşkusuz Rahmet Peygamberinin taşıdığı mesajlar sadece Müslümanlar değil, bütün insanlık için bir nur ve kurtuluştur. Günümüzde farklılıkları kavga sebebi sayan anlayışlar, kendine benzemeyeni ötekileştirip hayali fobiler üzerinden kin ve nefret üreten ideolojiler sayesinde dünyanın büyük krizlerle, savaşlarla, ve çatışmalarla çalkalandığını göz önüne alırsak,  insanlığın Rahmet Peygamberinin vahyin bir yansıması olarak taşıdığı özgürlük, barış, hoşgörü ve af dolu örnekliğine ne kadar muhtaç olduğunu anlarız.

Hz. Peygamberin Veda Hutbesi’nde 100 binleri aşan bir kalabalığa tavsiyelerde bulunurken “Ey insanlar” hitabını kullanması, son derece dikkat çekicidir. Gerçekten de bu konuşmasında en temel insan hakları, ırkçılığa karşı insani eşitlik, kadın-erkek eşitliği ve ekonomik adalet bağlamında söylediği sözler, asırlar öncesinden dünyanın en son gününe kadar geçerliliğini koruyacak, tarihe ve çağlara meydan okuyan, her dönemde yeniden güncellenip tazelenen bir manifesto niteliğindedir. Ne yazık ki insanlık bu çağlar ötesi çizgiye ulaşamamanın acı ve ıstıraplarıyla sürekli bir inleyiş içindedir.

Alemlere rahmet olarak gönderildiği için “Rahmet Peygamberi” olarak anılan Peygamberimizin, bizim hayatımıza ışık tutan yolunda en önemli kavram merhamettir. Nitekim Rahmet Peygamberimiz şöyle diyor: ‘Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size rahmet etsin.’ İnsana en çok yakışan sevgi ve merhamettir. İnsana, canlılara ve doğaya merhametle bakabilirsek hayat daha anlamlı, dünyamız daha yaşanılır olacaktır.

Özellikle içinden geçtiğimiz önemli süreci göz önüne alarak söylemek isterim ki; Rahmet Peygamberinin hayatından almamız gereken çok önemli dersler var. Onun güzel ahlakıyla hayatımızı anlamlandırabildiğimiz ölçüde yaptığımız işler bir anlam kazanacak, faaliyet ve çabalarımız bereketlenecek, kökü derinde olan birlik, beraberlik ve kardeşlik ağacımızı hiçbir fırtına sarsamayacaktır.

Bu vesileyle İstanbulluların ve milletimizin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ediyor, bu haftanın eylemlerimizde hayra, gönüllerimizde arınmışlığa, insanlık için adalet ve huzura vesile olup birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum ve diyorum ki; Gelin birlik olalım!”

selyus