Ana Sayfa HUKUK, İÇ POLİTİKA 3 Eylül 2020

İBB’den Beyoğlu’nda hukuksuz ihale!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2020 tarih ve 309 sayılı ısrar kararı ile Örnektepe Semt Konağı (3249 Ada, 31 Parseldeki taşınmaz) kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. İBB Yönetimi sözkonusu taşınmazı 02 Eylül 2020 tarihinde üçüncü kişilere kiralamak üzere ihaleye çıkarmaktadır. İBB Yönetiminin bu kararı, açıkça meclis kararına ve hukuka aykırıdır.

Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre:

“İlgili yer 1995 senesinden itibaren Beyoğlu Belediye’sinin kullanımında bulunmaktadır. Bölge halkına daha modern binada hizmet vermek amacı ile 2017 yılında eski bina yıkılarak yerine muhtarlık, sağlık ocağı, kreş, gençlik merkezi, yurt, otopark ve semt konağı olarak hizmet verecek yeni modern ve depreme dayanıklı bina inşa edilmiştir. Ancak, kamu hizmetine sunulmak üzere projelendirilen ve bu amaçla Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilen bu taşınmaz, İBB tarafından özel kişi ve/veya kuruluşlara ihale edilmek istenmektedir.

İBB Meclis kararı ile bir kamu kurumu olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na tahsis edilen bir taşınmazın, Meclis Kararına aykırı olarak, İBB Yönetimince başka bir kişi/kurum/kuruluşa kiralanması/tahsisi/satımı ya da trampaya konu edilmesi hukuken mümkün değildir. Kanuna açıkça aykırı bu girişim, İstanbul Halkının iradesini yok saymak anlamına gelmektedir. Kanunlara riayet etmek ve halk iradesi ile oluşan belediye meclis kararlarına saygı göstermek, İBB Yönetiminin temel sorumluluklarından birisidir ve yöneticiler bu sorumluluğa uygun davranmakla mükelleftir. Ne var ki, İBB Yönetimi meclis kararına ve kanuni düzenlemeleri görmezden gelerek, hukuk tanımaz bir tutum sergilemektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 12. maddesine göre “Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır.” İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul’luların oylarıyla seçilmiş olup, millet iradesini temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kanunları ve diğer düzenleyici işlemleri tatbik etmekle yükümlü bir kamu kurumu olan İBB’nin, kanunları bizatihi kendi yöneticileri eliyle çiğnemesi, izah edilemez bir durumdur. Bir hukuk devletinde, kanunlara alenen aykırı hareket etmek ve millet iradesini temsil eden Belediye Meclis kararını hiçe saymak, hukuk sisteminin asla koruyacağı bir davranış değildir. Nitekim, ilgili işlem hakkında yürütmenin durdurulması talepli iptal davamızı açarak, gerekli hukuki adımları atmış bulunmaktayız.

Bu itibarla, mahkemeye intikal etmiş bir konu hakkında açıkça kanuna aykırı bir işlem tesis etmeye hazırlanan İBB Yönetiminin bu hukuk dışı ihaleden vazgeçeceğine inanıyoruz. Konunun önemine binaen -hukuki haklarımızı saklı tutarak- kamuoyunu aydınlatırız.”

Saygılarımızla

İlginizi çekebilir

Hazır mısın İstanbul?

Hazır mısın İstanbul?

selyus