Ana Sayfa İÇ POLİTİKA 5 Mayıs 2024

TBMM’de kanunun geriye yürütülmesine tepkiler sürüyor

TBMM Genel Kurulu’nda 2 Mayıs’ta kabul edilen ve enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin usül hatası yapıldığına dair tartışmalar sürüyor.

AK Parti Grubu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu dilekçede, “Görüşülmekte olan 92 sıra sayılı Kanun Teklifinin 15 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

MADDE 15- Bu Kanunun;

  1. a) 1’inci ve 3’üncü maddeleri 28/2/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  2. b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.”

Söz konusu durum, hukukçular tarafından ‘hukuk devleti ilkesinin en temel taşı açıkça ihlal edilmektedir.’

“BU TEKLİFLE KANUNUN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ AÇIKÇA İHLAL EDİLMİŞTİR”

Konuya TBMM’de ilk tepki Gelecek-Saadet Partileri Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’den geldi. Şahin yaptığı konuşmada,

“Başkanım, bir itirazımızı tutanaklara geçirmek istiyoruz. Şimdi burada bu teklifle kanunun geriye yürümezliği ilkesi açıkça ihlal edilmiştir. Kanun bu tarihte çıkıyor, yürürlük tarihi 28 Şubat olarak. Burada hukuk devleti ilkesinin önemli bir ilkesi açıkça ihlal edilmektedir, hukuk devletinde keyfîliğe yer yoktur. Vatandaş mevcut hukuk düzenine göre işlemlerini yapar, adımını atar. Dolayısıyla, siz kanunu geriye yürütürseniz vatandaşın ekonomik hayatını, sosyal hayatını kaosa sürüklersiniz; dolayısıyla, devlete ve hukuka güven ilkesini zedelersiniz. Biz bu hukuksuzluğa, bu keyfîliğe açıkça itiraz ediyoruz; bu kaydı özellikle düşmek istiyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

tbmmde-kanunun-geriye-yurutulmesine-tepkiler-suruyor-2

selyus