Ana Sayfa İÇ POLİTİKA 9 Eylül 2018

Türkiye’nin yüz karası CHP 95 yaşında!

Türkiye’nin cumhuriyet dönemine doğru şöyle bir geriye baktığımızda karşımıza Cumhuriyet Halk Partisi’nin o zulüm yılları çıkıyor. Tam 27 yıl tek parti olarak seçimlere giren ve her seçimi zaferle kazanan!!! CHP’nin Türk Milletine nasıl da zulüm ettiği, özgürlüklerini ellerinden alıp adeta dikta bir anlayışla yönettiği tarihte yerini alıyor.

Camileri satan, camileri ahıra çeviren, camilerde Kur’an okunmasını yasaklayan, okutan hocaları jandarmalara dipçikleterek hapislere atan, Ezani Türkçe okutan, Hilafeti kaldıran, Şer’iyye mahkemelerini kapatan, şapkanın dışında başa takılan her şeyi yasaklayan, medreseleri kapatan, Tekkeler, Zaviyeler ve türbeler kapatan, okullarda kız erkek karışık karma eğitimi başlatan, Osmanlı Alfabesinden Latin Alfabesine geçen, hafta tatilini Cumaa’dan Pazar’a alan, Milli Piyango İdaresini kuran, bol bol rakı, şarap ve likör fabrikası açan, kerhaneleri açan, Rus Stalin zulmünden kaçan Azeri kardeşlerimizi Boraltan Köprüsünde Ruslara teslim ederek kurşuna dizilmelerine sebep olan o diktatör parti bugün 95 yaşında.

“CHP 27 senelik rakipsiz, muhalefetsiz, kesintisiz iktidarında hiçbir şey yapmadı” diyoruz ya, meğer yapmış. Kendi ağızlarından işte CHP’nin yaptıkları!

1923 yılı: Cumhuriyet Halk Partisi Kuruldu, Genel Başkanlığa Mustafa Kemal Atatürk getirildi… Cumhuriyet ilan edildi…

1924 yılı: Hilafet kaldırıldı… Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu kabul edildi… Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi… Şer’iyye Mahkemeleri Kapatıldı… Türkiye İş Bankası, Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası, Türkiye Tütüncüler Bankası, Ankara’da Milli Sahne (ilk tiyatro sahnesi) kuruldu… Atatürk’ün önerisiyle ismini kendisinin verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı.

1925 yılı: Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti), eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kuruldu… Gazi Orman Çiftliği’nin kuruluş çalışmaları başladı… İlk Cumhuriyet altını basıldı… Şapkadan başka başlık giyilmesi yasaklandı… Tekkeler, Zaviyeler ve türbeler kapatıldı…

1926 yılı: “Saat devrimi” yapılıp “Alafranga” saat uygulamasına geçildi… Medreseler kapatıldı… Almanya, İtalya, İsviçre gibi devletlerden kopya edilen “Türk Medeni Kanunu” yürürlüğe girdi… Kanunla (kâğıt üstünde) kadın erkek eşitliği sağlandı… Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı (tüm ders kitaplarımızda fotoğrafı vardı)…

1927 yılı: Ankara – Kayseri demiryolu açıldı (“Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan” diye şiirler yazıldı)…Emlak ve Eytam Bankası kuruldu (ne de çok banka kurulmuş değil mi?)…İstanbul Radyosu yayınlarına başladı (propaganda ve batı müziği ağırlıklı)… Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı (Hele şükür)… Eskişehir Bankası kuruldu… Okullarda kız-erkek karışık eğitime geçildi (karma eğitim)… İlk basketbol ligi düzenlendi… Köy Öğretmen Okullarından ilki Kayseri’de açıldı… Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt parası tedavüle çıkarıldı…

1928 yılı: Türk halkına okuma-yazma öğretmek için “Millet Mektepleri” açıldı (ama bir türlü öğretilemedi)… Türk Vatandaşlığı Yasası kabul edildi (Buna göre, etnik kökeni ne olursa olsun “herkes Türk’tü)… Latince alfabeye geçildi. Binlerce yıllık Latin alfabesi “Türk alfabesi” ilân edildi… Kadınlara avukatlık yapma hakkı verildi… Ankara’nın ilk büyük oteli “Ankara Palas” büyük bir törenle hizmete girdi…

1929 yılı: Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası hizmete girdi. Yeni Türk harfleriyle ilk posta pulları basıldı… Kadınlar belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı… Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası açıldı.

1930 yılı: Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu… Ölçü-tartı devrimi yapıldı: Hokka kilo oldu ülke kurtuldu!..

1931 yılı: Türk Tarih Kurumu kuruldu, tarihi inkâr başladı!

1932 yılı: Ezan Türkçeleştirildi… Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası işletmeye açıldı… Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu… Halkevleri açıldı (karnı aç, hastası bîilaç halkımız, bu evler sayesinde çatal hangi elde, bıçak hangi elde tutulur, hangi kadehle hangi içki içilir gibi konularda bilgilendirilmeye başlandı)… Türk Dil Kurumu kuruldu, “uydurukça” dönemi açıldı…

1933 yılı: Sümerbank faaliyete geçti… İller Bankası, Zonguldak Yatırım Bankası, Kayseri Milli İktisat Bankası ve Halk Bankası kuruldu.

1934 yılı: İlk Türk Operası sahnelendi… Kadınlar (başı açık olanlar) genel seçimlerde seçme/seçilme hakkı kazandı… Kılık-Kıyafet Devrimi yapıldı.

1935 yılı: Hafta tatili cumadan pazara alındı… Ayasofya müzeye çevrildi.

1936 yılı: Ankara’da Devlet Konservatuarı açıldı.

1937 yılı: Laiklik “Cumhuriyetin temel ilkesi” olarak anayasaya girdi… İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı… Ankara’da ilk Bira Fabrikası ile Denizbank kuruldu… Ankara Radyoevi hizmete girdi ama Türk müziği çalması yasaklandı..

1939 yılı: Milli Piyango İdaresi kuruldu… Tekirdağ Şarap Fabrikası açıldı… CHP mantıklı insan yetiştirmek üzere Köy Enstitüleri faaliyete geçti.

selyus