Volkan ÖZTÜRK

Dünden Bugüne

Ahit Sandığı Nedir?

“Ahit sandığı”, “şahadet sandığı” “Tanrı’nın sandığı”

Kur’an’da tâbût diye geçmektedir.

Nasıl yapıldı?

Kitâb-ı Mukaddes’e göre ahid sandığının şekli ve ölçüleri Tanrı tarafından bildirilmiştir.

İçinde ne var?

Bu sandığa on emirin yazılı bulunduğu levhalar (şahadet levhaları) konacaktır.

Daha sonra ahid sandığının yanına (veya içine) kudret helvası dolu bir testi ile Hârûn’un asası ve şeriat kitabı da konulmuştur

Kim koruyacak?

Levililer’e verilmiştir

Ne işe yarar?

İsrâiloğulları Tanrı’nın ve O’nun kudretinin sembolü, Tanrı’nın kendileriyle olan beraberliğinin bir nişanesi şeklinde kabul ettikleri sandığı devamlı surette yanlarında taşımışlar, sıkıntılı anlarında ondan medet ummuşlardır

Akıbeti ne oldu?

Ahid sandığı Hz. Mûsâ’dan sonra Hârûn’un yanında kalmış, daha sonra gelenler de onu korumuş, bir ara Filistinlerin eline geçmiş, ancak Tâlût (Saul) zamanında geri alınmıştır. Bu sandık Davud tarafından sarayda muhafaza edilmiş, Süleyman ise onu mâbedin “kudsü’l-akdes” denilen bölümüne yerleştirmiş

Babil kralı Nabukadnezar mâbedi tahrip ettikten sonra ahid sandığı kaybolmuştur. Sandığın daha sonraki durumu ise bilinmemektedir.

Haçlılar götürdü diyenler var.

İstanbul’da Ayasofya’da, Yerebatan Sarnıcı’nda, Dikilitaş’ın altında, Roma’da Vatikan’da gibi iddialarda var.

İslam ne diyor?

Sandıkta Allah’tan bir sekîne ile Mûsâ ve Hârûn ailesinin geriye bıraktıklarından bazı şeyler bulunduğu ve sandığı meleklerin taşıdığı ifade edilmiştir.

TÂBÛT: Sandık demektir. Haberciler demişlerdir ki: “Allah Teâlâ, Hazreti Âdem’e bir tabut indirmiş.

“Peygamberler ne bir altın, ne bir gümüş miras bırakmamış, ancak ilim miras bırakmışlardır.” hadis-i şerifi gereğince peygamberlerden kalma yadigâr kalıntısı ise ilme, din ve şeriata ait şeyler olur.

Tefsirlerde bu tabutun maddî bir sandık olduğu bildirilmektedir. sözkonusu tabutun Hazreti Mehdi zamanında Taberiye göletinden çıkarılacağına dair bilgi yer almaktadır.

Günümüzde ne işe yarar?

Dünya hakimiyetinin sırları bu sandık ile elde edilebilir.

Herkes arıyor. İslam, Hristiyan ve Yahudi dünyası hepsi arıyor.

Hitler bile aradı.

Belki de şuan dünyayı yönetenler buldu ve o sayede yönetiyorlar.

Belki de Mesih bulup dünyayı yönetecek….

Volkan ÖZTÜRK

selyus