Volkan ÖZTÜRK

Dünden Bugüne

SOL ŞERİT FETİŞİZMİ

Trafiğe çıkıp bir yere gitmek istediğimde genellikle sağ şeridi kullanırım. Çünkü daha hızlı akıyor. Normal şartlar altında (NŞA) sol şeridin daha hızlı akması ve daha boş olması gerekiyor. Ama bizde her şey olduğu gibi bu da ters olmuş. Televizyona vizyon tele demişiz, biçer-dövere, döver-biçer demişiz, çekyata yatçek demişiz….

Adı üzerinde sollama şerididir sol şerit, öndeki aracı geçmek istediğinde kullanır sonra yine diğer şeride geçersin. Hepsi bu. Ama biz bunu bir türlü öğrenemedik.

Sanki sol şeritten giden cennete gider,

sol şeritten gidenin günahları affedilir,

sol şeritten gidersen dolar düşer,

sol şeritten gidersen kısmetin açılır,

sol şeritten gidersen işlerin açılır, bereketlenir,

sol şeritten gidersen genç kalırsın,

sol şeritten gidersen zevkten hazdan uçarsın,

sol şeritten gidersen karizmatik olursun,

sol şeritten gidersen cemiyet hayatına kabul edilirsin,

sol şeritten gidersen zengin olursun,

sol şeritten gidersen zengin kayın peder bulursun,

sol şeritten gidersen daha zeki olursun,

sol şeritten gidersen güzelleşirsin,

sol şeritten gidersen daha az yakıt harcarsın…… gibi batıl inançlar var. Yoksa neden daha kalabalık, daha yavaş giden bir şerit ısrarla takip edilsin, akıl var mantık var değil mi ? Demek ki bu tarz batıl inançlar var ki insanlar ısrarla sol şeridi bırakmak istemiyor. Zaten başımıza ne geliyorsa bu tarz batıl inançlardan gelmiyor mu ?

Neyse ben çözümü buldum sağ şeritleri kullanıyorum. Dilerim sol şerit ahalisi de bir an önce aydınlansın ve doğru yolu bulsun.

NOT : FETİŞİZM :

-ilkel toplumlarda doğaüstü gücü ve etkisi olduğuna inanılan canlı ya da cansız varlıklara tapma biçimindeki eylemlerin tümü.
-karşı cinsin giysi ve benzeri eşyasıyla cinsel doyuma ulaşma biçimindeki cinsel sapkınlık.

  

Volkan ÖZTÜR

selyus