İlhami GÜNAYDIN

Geçmişten Geleceğe

PEYGAMBER KATİLLERİ…

Allah’ın gönderdiği Peygamberleri katleden bir millette insaf ve izan olur mu?

Cenab-i Hakk Kur’an-i Kerim’inde bunlar için, yeryüzünde fesat çıkaracaklarından bahsederken, sözlerinde durmayan, Allaha bile iftira atacak küstahlığı gösteren bir kavimden bahsediliyor….

“Ben daha üstünüm” diyerek isyan bayrağını çeken şeytandan,

Bütün milletlerden üstün olduğunu söyleyen (Yahudi) İsrail’in ne farkı var..

Oysa ayet ve hadislerde insanlar arasında üstünlükten bahsederken,  “Benim nezdimde en üstününüz takvaca üstün olanınızdır” buyuruluyor.. Yani Allah’ın emir ve yasaklarına en çok uyanınız..

Evet bu zalim topluluğun bir üstünlüğü var..

Onu inkar edemeyiz.. Yeryüzünde fesat çıkarmak ve zalimlik yapmak…

Bu lanetli kavim yeryüzünde değişik devletlerde yurtsuz yaşarlarken, son Osmanlı padişahı cennet mekân sultan Abdülhamit’ten devlet kurmaları için toprak istemişlerdi de, Abdülhamit han hazretleri kanlarımızla sulanmış vatan toprağından bir karış dahi verilemeyeceğini söylemişti.. Lâkin Osmanlıyı yıkmadan bunun başarılamayacağını anlayan Yahudi lobisi, önce Abdülhamit’i tahttan indirme planları ve ardından Osmanlının parçalanmasıyla birlikte de hedeflerine ulaşmışlardır..

Lâkin tam anlamıyla ulaşmış sayılmazlar.. Zira arz-ı Mevud diye tanımladıkları büyük İsrail devletini henüz kuramadılar.. Bunun içinde bugün bölgesinde ve dünyada bir güç haline gelen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de parçalanması gerekmektedir.. Çünkü hayallerindeki devletin sınırları Akdeniz bölgemizle birlikte güneydoğu Anadolu bölgemiz de yer almaktadır…

Bu zalim devlet, kendilerinin üstün ırk olduğuna, ve bu uğurda verilen mücadelede dökülen Müslüman kanının helal olduğuna inanmaktadırlar…Azgınlıklarını kendi tahrif ettikleri inançlarından almaktadır.. Bunun için zalimlikte sınır tanımıyorlar…

Aslında bu çırpınışları kendi sonlarını hazırlamaktadır.. Çünkü kuran ve hadislerde bu lanetli kavmin yıkılacağından ve Yahudi milletinin yok olacağından bahsedilmekte…

Zülüm arşa dayanınca yaradanın planının devreye girmesi muhakkak olur..

Kendi yurtlarından çıkarılan, fasılasız bombardıman ve katliamlara maruz kalan Filistin halkının haklı mücadelesi dünyanın gözleri önünde devam etmektedir.. Ve zalimler topluluğu seyirci kalmaktadır..

Bugün yeryüzünde nerede bir zülüm varsa mutlaka Yahudi ve Siyonizm’in parmağı vardır..

Tarihten bildiğimiz haçlı seferleri bitmedi..

Haç ve hilalin mücadelesi var..

Bu gün de devam ediyor….

Evet ehli küfür tek millettir.. Bakmayın Ortodoks, Hristiyan, Musevi, Katolik vs. olduklarına.. Söz konusu Müslümanlar olunca birlikte hareket etmekten çekinmezler..

Tarih boyunca İslam’ın bayraktarlığını yapan bu necip millet, bu gün de küffara karşı haddini bildirecek güç ve kudrete sahiptir.. Evet etrafımızdaki bölgelerde, Yahudi ve Siyonizm’in oynamak istediği planlarına, karşı planla hareket kabiliyeti gösteren ve planlarını ters-yüz yapan güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var.. Son yıllarda savunma sanayisine kazandırdığı mühimmatlarla dünya siyasetinde adından söz ettiren, “dosta güven düşmana korku salan” hamlelerimiz takdire şayandır..

İnanıyorsanız başaracaksınız, kazanacaksınız..

Nihayetinde bölge de, Kudüs de bizim kontrolümüzde olacaktır Allah’ın izniyle… Buna inanın… Zafer inananlarındır. İlhami GÜNAYDIN

İlginizi çekebilir

SİZ HALÂ YAZMADINIZ MI?

SİZ HALÂ YAZMADINIZ MI?

selyus