Ana Sayfa TÜRKİYE EKONOMİSİ, YEREL YÖNETİMLER 10 Nisan 2021

AK Parti Grubu, Küçükçekmece Belediyesi’nin faaliyet raporunu eleştirdi

Küçükçekmece Belediye Meclisi Nisan ayı son Birleşimi’nde görüşülen Küçükçekmece Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet ve Denetim Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Mecliste söz alan Küçükçekmece Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Erol, belediye başkanı ve yönetimini eleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin faaliyet ve denetim raporun hakkında çok iyi hazırlandığı görülen Özlem Erol, yaptığı konuşmasında dile getirdiği eleştirilere belediye yönetiminden kimsenin cevap veremediği görüldü.

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM EROL’UN KONUŞMASININ TAM METNİ:

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Erol, “Küçükçekmece belediyemizin 2020 takvim yılı faaliyet raporu ve denetim raporuna ilişkin bir araya gelmiş bulunmaktayız Belediyemizin 2020 yılı faaliyetlerinin gerçekleşmesinde, faaliyet raporunun ve denetim raporunun hazırlanmasında emeği geçen katkı sunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.

Şahsım AK Parti grubu adına faaliyet raporu hakkındaki grubumuzun görüşlerini, rapor ile alakalı değerlendirme ve eleştirilerimizi ifade etmek için söz almış bulunmaktayım. Öncelikle şunu üstüne basa basa ifade etmek istiyorum yaptığımız tüm eleştiriler sırf muhalefet olsun amacı ile değil, gerçekten Küçükçekmece halkımızın ve belediyemizin yararına katkıda bulunmak ve burada bulunmamızın yegane nedeni olan meclis üyeliği görevimizi yerine getirmektir.” dedi.

“BİZ AK PARTİ GRUBU OLARAK BUNDAN ÖNCE OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA HALKIN YARARINA YAPILAN TÜM OLUMLU HİZMETLERE DESTEK VERECEĞİMİZİ BURADAN BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUZ”

Bu minvalde 2020 faaliyet raporunu bazı müdürlükler bazında ve genel anlamda değerlendireceklerini ifade eden Erol, “2020 yılı Faaliyet raporuna genel hatları ile bakıldığında;

1-) Öncelikle kamu kurumlarına yapılan destek çalışmalarının bizim dönemimizdeki gibi sürdürülmüş olmasından dolayı Belediyenin bu çalışmalarını takdir ettiğimizi belirtmek isterim. Biz AK parti grubu olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada halkın yararına yapılan tüm olumlu hizmetlere destek vereceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

2-)İzninizle İşletme Müdürlüğünden değerlendirmemize başlayalım Denetim raporu şerhinde arkadaşlarımızın özellikle belirttikleri bütçenin gelir esaslı değil gider esaslı olarak yapıldığı söyleminin bir kanıtı aslında İşletme Müdürlüğü faaliyetlerinde de açık ve net görülmektedir. İşletme müdürlüğü faaliyetlerine bakıldığında özellikle gelir arttırıcı faaliyetlerdeki inanılmaz gevşeklik dikkat çekmektedir. Örnek vermek gerekirse;

2019 yılında yapılan ödeme emri tebliği 21.bin 990 iken 2020 yılında bu sayı 16.bin 053′ e düşmüş,

2019 yılında yapılan Emlak yoklama tespiti 897 iken 2020 yılında bu sayı 365′ e düşmüş,

2019 yılında yapılan Çevre Temizlik vergi tespiti 894 iken 2020 yılında bu sayı 464′ e düşmüş,

2019 yılında yapılan Emlak tahakkuku 54bin 188 iken 2020 yılında bu sayı 30bin 681′ e düşmüş,

2019 yılında yapılan Çevre Temizlik vergi tahakkuku 3524 iken 2020 yılında bu sayı 1727′ ye düşmüştür.

Böylece 2020 yılından 2021 takvim yılına devreden alacak miktarı 2019 yılından devir eden alacak miktarı üzerine 19 milyon TL artarak 109 milyon TL ye çıkmıştır.

Bu ciddi bir takipsizlik ve ihmaldir.

3-) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerine bakıldığında; 2019 yılında bu müdürlük 204 personel ile hizmet verirken 2020 yılında bu sayı % 30 artarak 272 olmuştur. Bu müdürlüğün yaptığı hizmetler incelendiğinde 3000 ev ziyareti, 500 adet esnaf ziyareti ve 50.000 adet esnaf ziyaretlerinde kullanılmak üzere kahve alımı yapıldığı ve bu işlerin gerçekleştirildiği denetim raporu şerhinde de ifade edilmiştir.  Fakat faaliyet raporunda ev ziyaretleri hanesi boş görülmektedir. Bu ev ziyaretleri;  yaşlılara yapılan hizmet ziyaretleri, asker çantası dağıtımları, taziye ziyaretleri olarak var sayılsa bile bu ziyaretler 1750 civarı görülmekte olup 3000 ziyaret yine görülmemektedir. Esnaf ziyaretleri de sadece  %7,4 olarak gerçekleşmiş görülmektedir. Yine burada da hizmet alımı ile faaliyet raporu arasında büyük bir çelişki söz konusudur.

Pandemi dönemini yaşadığımız bu süreçte Sosyal ve Kültürel organizasyonlar ve tanıtımların pandemi olmayan 2019 yılına göre her bir kalemde oldukça artırıldığı raporda görülmüştür. Bir salgın döneminde etkinliklerin bu kadar artırılmış olması akla ve mantığa uygun değildir. Zaten raporda pandemi nedeniyle faaliyetlerdeki sapmanın ve hedeflerin tutturulamadığı ifade edilmektedir. Fakat buna rağmen ön görülen 14milyo 500 bin TL bütçenin azalması beklenirken, aksine 19.milyon 125 bin TL.’ sına yükselmiştir. Buda büyük bir tezat oluşturmaktadır. Yani faaliyetler planlananın çok altında kalmasına rağmen, giderler öngörülenden çok daha fazla olmuştur.

Yine Müdürlük %61 vatandaş memnuniyet hedefi koymuş fakat vatandaş memnuniyeti %55′ te kalmıştır. Vatandaşın bu kadar düşük memnuniyeti olan işlerin yapılmaya devam edilmesi de ayrıca irdelenmesi gereken bir durumdur

4-) Mali hizmetler müdürlüğünü incelediğimiz zaman gelir gerçekleşme oranı %85 olarak görülmektedir, gider gerçekleşmesi ise %98 olmuştur. Yani %13′ lük bir sapma oluşmuş buda belediye borç stokunun 84 milyon TL artmasına neden olmuştur. Bütçe gider hesaplı planlanmış bir bütçedir. Genel manada mali açıdan bakıldığında gider bütçesi artmış neredeyse tamamı kullanılmış, gelir bütçesi ise azalmıştır.

Personel sayısında ciddi bir artış söz konusudur, buna bağlı olarak Personel giderleri, Sosyal Güvenlik ve Vergi ödemelerinde de artış gerçekleşmiştir. Bu durumun ilerleyen dönemde belediyenin ödeme dengesini çok olumsuz bir şekilde etkileyeceği açıktır.

Sosyal yardım giderlerine ilişkin bazı kalemlerdeki %25 düşüş ise özellikle pandemi döneminde ciddi bir duyarsızlık örneği olmuş, belediyemizin alışılagelmiş olan alicenaplığına yakışmamıştır.

5-) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde bir önceki yıla göre;  eşya yardımlarında, Nakti yardımlarda yaşlıların temizlik/bakım hizmetlerinde %70’e, Engellilere yönelik medikal yardımlarda %30′ a varan düşüşler görülmektedir.  Ayrıca bu müdürlüğün 2019 yılı bütçesindeki sosyal yardım alım işi 7.5 milyon TL iken 2020 yılında sadece 2milyonTL artarak 9.5 milyon TL olmuştur. Bu pandemi dönemi için oldukça düşük kalmış bir artıştır. Kaldı ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve Küçükçekmece Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın 2020 yılında K.Çekmece’ ye yaptığı yardımın 275milyonTL’si olduğu düşünüldüğünde belediyenin yardımları devede kulak kalmıştır.

6-) Park Bahçeler Müdürlüğü 2019 yılında 183 personel ile çalışırken 2020 yılında bu sayı 224 olmuştur. Yine kişi başı yeşil alan miktarı 2019 yılında artmadığı gibi 2020 yılında da değişmeyerek 3,9metrekarede kalmıştır, bu durumda eleman alımının önemli bir israf olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca eleman sayısının artmasına karşın yeşil alanın neredeyse hiç artırılamamış olması, Ak partinin yeşile ve doğaya verdiği önemi hatırlatırken şimdiki belediyenin bu alanda sınıfta kaldığının bir göstergesi durumundadır.

Yine geçen yıl performans raporunda güvenlik açısından çok önemli olduğu tarafımızdan ifade edilmiş ve parkların izlenmesi-denetlenmesi için sistem kurulumu gerekliliği vurgulanmıştı. Pandemide bu kurulumun rahatlıkla yapılması mümkün iken, 2020 yılında bir adet bile sistem kurulmamıştır.

7-) Fen İşleri Müdürlüğünde pandemideki sahanın çalışmaya oldukça uygun olmasına rağmen artış miktarı çok enteresandır. Ulaşım çalışmalarındaki neredeyse % 50 düşüş te bir o kadar dikkat çekicidir.

AK Parti döneminde başlamış olup; Çok hızlı bitirilebilecek işlerin ( örneğin; Cumhuriyet mahallesi Soğuk su restaurant inşaat işi, iç kumsal sanat atölyesi yapım işi, Halkalı kavaklı pazar yeri yapım işi, %85 i tamamlanmış Yeşilova mahallesi kapalı pazar yeri ve otopark inşaat işinin tamamlanması gibi ) iki yıldır halen bitirilememesi de büyük bir beceriksizliktir.

Yine bitirildiği söylenen işlerin son halinin fotoğraflarında örneğin katı atık deposunun son hali gibi maket fotoğrafların konulması da dikkat çeken bir konudur.

😎 Gelelim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne; burda da 2019 yılında 769 kişi ile hizmet verilirken 2020 yılında bu sayı 871 kişi olmuştur. Yani 102 kişi artış vardır.

Geriye dönüşüme gönderilen katı atık miktarının toplam katı atık miktarının %3,5 u olması oldukça düşündürücüdür. Yine geri dönüşüme gönderilen atık pil miktarı %35, bitkisel yağ ve elektronik atık geri dönüşümünde %50, Ambalaj atığı geri dönüşümünde ise % 55 e varan düşüşler görülmektedir. Bu tablo tam 10 yıl önceki tablodaki verilerin aynısıdır. Aslında bu düşüşler bizim CHP hizmette geriye dönüşün vücut bulmuş halidir söylemimize bir ispattır diye düşünüyoruz. Ülkemizin sıfır atık anlamında ki çalışmalar da muazzam bir çaba sarf ettiği bir dönemde aynı çalışmanın belediyede karşılığının çok düşük gerçekleşmesi de çok manidardır. Belediye yönetimi bu konuyu ihaleyi verdiği firma ile ivedi bir şekilde çözmelidir. Her fırsatta kendilerini çevreci lanse eden şu anki belediye yönetimi bu konuda da sınıfta kalmıştır.” diye konuştu.

BELEDİYENİN İSRAFLARINA ELEŞTİRİ

Özlem Erol, “9-) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü belki de en çarpıcı tezatlığın oluştuğu müdürlüğümüzdür. Bakın arkadaşlar 2019 yılında hizmette kullanılan 347 araç için 937bin 273 litre mazot harcanmışken 2020 yılında araç sayısı 42 adet artmış fakat kullanılan mazot miktarı ise 774 bin 042lt ye düşmüştür. Bu aslında sahada yapılan çalışmanın  %25 civarı düşmesi demektir. Hizmet ifası bu kadar düşmüşken 2019 yılında aynı işin daha fazlası 347 araç ile gerçekleştirilirken bu 42 araç artışına neden ihtiyaç duyulmuştur. Bir aracın aylık tüm masrafları ile 10 bin TL maliyeti olduğu düşünüldüğünde 42 aracın yıllık belediyeye ilave gideri 5 milyon TL’dir. Bu sadece tek bir kalemde yapılan 5 milyon TL’lik bir israftır.

10-) Veteriner Müdürlüğündeki çalışmalara göz attığımızda; aslında Yeni hayvan bakım barınağı da hizmete girmişken sahiplendirilen kedi köpek sayısında ki, toplanan başıboş kedi köpek sayısında ki, köpek kısırlaştırma sayısında ki ciddi düşüşler dikkati çekmektedir. Aslında bu hizmet anlayışında da bir çöküşüdür. Sağlık işleri Müdürlüğünü şefliğe dönüştürüp Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmak bu hizmetlerin daha iyi yapılacağı anlamına gelmez, bu durum hizmeti oluşturanın Müdürlük kurmak değil yönetimin anlayışı olduğunun da bir ispatıdır.

11-) Gençlik ve Spor Müdürlüğü faaliyet tablolarında ciddi uyumsuzluklar söz konusudur. Eğitim alan öğrenci sayılarında ve hizmetlerde ciddi abartılar mevcuttur. Pandemi döneminde bu kadar faaliyetin yapılmış olması çok mümkün görünmemektedir. Kaldı ki bu müdürlüğün yazılı verileri ile rakamsal tablo verilerinde de uyumsuzluklar vardır. Yazı ile 9 gezi yapıldığı 2000 kişinin faydalandığı yazarken tabloda ise 3 gezi yapıldığı 97 kişinin yararlandığı yazmaktadır. Bu işlerin yapılamayacağının bir göstergesi de fotoğraflardır. Bu fotoğraflarda bir kaç fotoğraf dışında maske olmadığı ve mesafenin de hiç olmadığı görülmektedir. Bundan da anlaşılacağı üzere bu kadar eğitim ve hizmetin yeni fotoğraflarının olmaması da bu şüphemizi de arttırmıştır.

12-) AK Parti döneminde bolca eleştiri yaptığınız bir konu olan araç konusuna gelince 2019 yılında 55 adet mülkü belediyeye ait, 259 adet kiralık olmak üzere 314 araç ile hizmet verilirken 2020 yılında 61 adet mülkü belediyeye ait 312 adet kiralık olmak üzere 373 araç sayısına ulaşılmıştır, yani yaklaşık %20 lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu pandemi döneminde yukarıda da belirttiğimiz gibi çok ciddi bir artış olup büyük bir israf oluşmuştur.

13-) Yine personel sayısı da 2019 yılında 2793 iken 2020 yılında 3145 olmuştur. Bu da çok büyük bir artıştır. Bu belediye bütçesine de çok büyük bir yük getirmiştir. Ve getirmeye de devam edecektir.

Yukarıda söylediklerimizin ışığı altında görüyoruz ki;

Faaliyet raporunda her şey çok güzel yapılıyor gibi anlatılmış tabi ki hizmetler yapılıyor ama görüyoruz ki yatırım olarak bizim dönemimizden sonra bir kaç kreş ten başka bir şey yapılamadığı gibi bizden devir alınan projeler bile 2 yıldır tamamlanamamıştır.

Faaliyet raporu kitapçığı incelendiğinde tablolar, bilgiler özensiz, düzensiz ve önceki yıllardan kopyala yapıştır şeklinde hazırlandığı aşikardır. Araç listeleri yazılırken yazılan bazı araçların iki defa yazılması, tablodaki bilgiler ile aşağıdaki açıklamalarının birbirini tutmaması, fotoğrafların önceki yıllardaki maskesiz, mesafesiz çekilen fotoğraflardan kullanılması buna bir örnektir.

Belediye 2 yılda 145 milyon TL yol yapım gideri göstermiştir. Bu miktar oldukça yüksektir. Bu alanda çok yüksek bir harcama söz konusu iken Yeşilova pazar yeri ve kapalı otopark işinin halen bitirilmemesi, yapılan işlerin bitirme sürelerinin ve yapılma hızlarının çok yavaş olması da bu anlamda bir becerisizliktir.

Yine görüyoruz ki otopark çalışmaları kapsamında AK parti döneminde yapılan hizmetler dışında bitmiş ilave olmuş tek bir otopark söz konusu değildir. Bu alanda ki eksikliklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için çalışmaların artırılması gerekmektedir.

Geri dönüşümde;  bitkisel yağ atıklarının, pil atıklarının, elektronik atıkların, ambalaj atıklarının toplanması konusunda yıllarca eleştirilerde bulunan bir zihniyetin bu gün yönetimde olması karşın, eleştirilerde bulundukları hizmetlerde başarısız ve yetersiz çalışmalar yapması çok üzücü ve tutarsız bir durumdur. Oysa umulurdu ki, söylemleriniz ile yaptıklarınız birbirine uysun, ama bu tutarlılığı maalesef raporda ve faaliyetlerde görme imkanı bulamadık.

Milletin teveccüh gösterdiği bu makamlar, başarısız çalışmalara bahane üretilecek, hükümeti suçlayarak ve pandeminin arkasına sığınarak sızlanılacak makamlar değil, her konuda çözüm üretilmesi gereken makamlardır.” şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Erol, “Tabidir ki 2020 yılına ait tüm faaliyet raporunu burada bu kadar kısa bir sürede konuşmak, eleştiriler ve düzeltmeler yapmak kolay değildir. Fakat gerçek anlamda hizmete katkı sağlayabilmek amacı ile yaptığımız bu eleştirilerimizi ve önerilerimizi gelecek yılki çalışmalarınızda dikkate alacağınızı ve faaliyetlerinizde yararlanacağınızı umut ediyoruz. AK Parti grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, halkımızın bize verdiği görev gereği belediye hizmetlerini takip edecek, yapılacak güzel hizmetleri destekleyecek, olumsuz gördüklerimizi ise düzeltme gayretinde olacağımızı ifade ederiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

selyus