Şahin Bingöl

Siyaset ve ekonominin nabzı

TANZİM SATIŞLARI VE OLİGOPOL PİYASA

Devlet idaresinin bir süre önce başlattığı Tanzim Satış Mağazaları uygulaması nispeten gelir seviyesi düşük insanların alım gücünü arttırmayı hedefleyerek önemli bir sosyo-ekonomik sorunun çözülmesini amaçlamaktadır. Temel besin maddeleri olan, ikame imkanı pek bulunmayan bu malların fiyatlarını bu denli yükselten husus, bu piyasadaki aracıların oligopolistik yaklaşımlarıdır.
Tanzim Satış Mağazalarında perakende olarak nihai tüketicilere sunulan ürünlerin, tarlalardan çıkış fiyatı ile halkın perakende olarak satın aldığı fiyat arasında 5-10 kat arası fark olduğu görülmektedir.
Aracılar çok büyük ekonomik kar elde etmekteydiler.
Ekonomide üretilen mal ve hizmetleri ihtiyaç şiddetine göre üç gruba ayırabiliriz;
1) Temel mal ve hizmetler
2) Sosyal mal ve hizmetler
3) Lüks mallar
Temel mal ve hizmetler insanların yaşamak için gereksinim duyduğu zorunlu mallardır.
Bu malların en temel özelliği gelir seviyesi ne olursa olsun tüm insanlar tarafından talep edilmesidir.
Devletimizin tanzim satış mağazalarını yaygınlaştırması hatta ürün çeşitlerini daha da arttırması, hem ölçek ekonomileri yoluyla maliyetleri düşürüp halkın daha ucuz, daha kaliteli mallara ulaşmasını sağlayacak, hem de ekonomideki çarpık gelir dağılımının dar gelirliler lehine değişmesine katkıda bulunacaktır.
  Şahin BİNGÖL
   Siyaset Bilimci ve Ekonomist

İlginizi çekebilir

OKUL YOLUNDA

OKUL YOLUNDA

selyus